x

Skulpturel leg i Jyske Aas

Pressemeddelelse 15. oktober 2014

Fremover vil én af landets flotteste raste- og informationspladser ligge lige der, hvor motorvejen skærer gennem Jyske Aas. Pladsen udformes som en kæmpestor spiral i jord og tegl. Fra toppen bliver der udsigt vidt omkring, og inde i spiralen gives der information om de mange muligheder for oplevelser. Stedet bliver Porten til Jyske Aas. Jyske Aas projektet støttes fra flere sider og er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Formålet med projektet i Jyske Aas er at samle og formidle natur, geologi, kulturhistorie og ikke mindst kontakten med de lokale aktører på og omkring højderyggen Jyske Aas. Projektet skal skabe en ”mulighedernes egn” fyldt med kultur- og naturoplevelser tilknyttet mange ildsjæle og aktører, som hver har deres oplevelser at byde på. Et besøg i området skal generere flere besøg, tilbagevendende gæster, mere tilflytning og flere lokale arbejdspladser som et følge af et øget kendskab til områdets kvaliteter.  Nu har projektet valgt den rådgiver, der skal bidrage til at forløse visionen.

”Først var de seks, så blev de tre og nu er der én tilbage”. Så kort beskriver projektholder Hans Jørgen Melvej den proces, som de kvalificerede rådgiverteams har været igennem hen over sommeren i konkurrencen om at gøre Jyske Aas til et spændende oplevelsesbælte og binde hele området sammen både fysisk og virtuelt.

En vurderingsgruppe har netop fundet frem til det vindende rådgiverteam blandt de tre indleverede forslag. Alle forslag er blevet grundigt gennemgået i forhold til de opstillede kriterier. De tre forslag var alle kvalificerede og indeholdt flotte løsninger, nogle endda ret utraditionelle. Det vindende tilbud fra CUBO's rådgiverteam skilte sig dog særligt ud.

Der var i vurderingsgruppen fuld enighed om vurderingerne af de 3 indkomne tilbud og CUBO Arkitekter A/S med underrådgivere: Schønherr A/S, Bysted A/S og Niras A/S blev vindere af udbuddet og dermed totalrådgivere på projektet. Nummer to blev Hasløv & Kjærsgaard med underrådgiverne: BCVA, COWI og Adapt. Nummer tre blev Preben Skaarup med underrådgiverne: Oooja, Kontrapunkt og Grontmij.

Karen Skou, programchef i Realdania, udtaler: ”Projektet er et rigtigt godt eksempel på, hvad man kan få ud af at sammenbinde et netværk af aktører og steder i et yderområde. Det valgte arkitektoniske greb vidner desuden om stor forståelse og nænsomhed for stedet, og med den vindende løsning har Jyske Aas potentiale til at blive en ny destination med høj kvalitet i både arkitektur og landskab”.

Mere om vinderprojektet

CUBO Arkitekter A/S med underrådgiverne: Niras, Schønherr og Bysted
CUBO's forslag er bygget op om eventyrlige og magiske fortællinger, som vil binde områdets mange attraktioner sammen og give Jyske Aas en stærk position inden for oplevelsesturismen både gennem de nye fysiske elementer og gennem den digitale branding. På Stjerneplads Midt - Porten - etableres en spiralformet landskabsbearbejdning, som inviterer til at blive opdaget og indtaget af besøgende i området. Der bliver tale om et markant udsigtspunkt, hvor gæster vil gøre ophold for at besøge stedet, der ud over de traditionelle rastepladsfunktioner indeholder grotter med formidlingscenter, bålplads og kig til stjernerne.

Vinderforslaget viser stor forståelse for områdets mange kvaliteter. Ikke mindst i udformningen af et digitalt design, der samler historiske fortællinger og seværdigheder i et hjemmesidedesign med koblinger til sociale medier og forslag til mobil applikationer. Alle disse tiltag understøtter udviklingen af turismen ved Jyske Aas og forslaget sammenbinder og synliggør aktiviteter, informationer og faciliteter til fordel for områdets aktører og kommende besøgende i området.

Vinderforslaget er et skitseprojekt, der nu skal behandles af Brønderslev Kommune. Det vil senere blive udstillet i Netværkscentret på Dronninglund Hovedgård.

Stedet Tæller er en Realdaniakampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Målet er, at kampagnens projekter – heriblandt Jyske Aas som oplevelsesbælte – skal være med til at styrke livskvaliteten i yderområderne med fokus på kystturisme og udvikling af de stedbundne potentialer.

Rambøll er tilknyttet Jyske Ås projektet som bygherrerådgiver.

Jyske Aas projektet omfatter:

For publikum
Tre stjernepladser ved Lunken, E 45 i Jyske Aas og Dronninglund Slot, hvor alle kan få information og blive guidet ud i området. Stjernepladserne er unikke og et besøg værd i sig selv. Udstyres med IT, publikumsfaciliteter og attraktive udenomsarealer.

Attraktive rastepladser med borde/bænke, mindre legeredskaber og information om attraktioner.

Primitive lejrpladser med shelters og bålpladser, eksisterende gangstier og cykelruter får et løft med skiltning og enkelte nye ruter kommer måske til.

Besøgende skal let kunne få digitale informationer, når de færdes i Jyske Aas.

For områdets aktører
Samler områdets mange aktører i et fælles netværk, hvor de støtter hinanden i en fælles branding af Jyske Aas som oplevelsesbælte.
I samspil med naturen og kulturhistorien udvikler aktiviteterne til en helhed, så de dækker mange forskellige behov for oplevelser.

Økonomi
Projektets budget er på lige over 11 mio. kr.
Projektet er støttet økonomisk af Brønderslev Kommune, LAG Brønderslev, Vækstforum Region Nordjylland og Realdanias kampagne Stedet Tæller.