x

Boliger på Å-grunden i Køge er på vej

Pressemeddelelse

21. juni 2016

Partnerskabet Å-GRUNDEN KØGE A/S bestående af Køge Borger- og Haandværkerforening samt investorer fra Danmark og Sverige vil opføre et nyt boligbyggeri i tre etager i Køge Kysts Stationsområde. Ejendommen kommer til at ligge ud til Køge Å, som alle de kommende beboere får udsigt til.

- Der bliver nu mulighed for at bo i et helt nyt byggeri midt i Køge by, med en dejlig beliggenhed ved åen og dens udløb i havnebassinet. Vi er meget glade for at kunne tilbyde både køgeborgere og tilflyttere disse lejligheder, der bliver i flere forskellige størrelser, hvoraf nogle vil kunne lejes medens den resterende del er til eje, siger Partnerskabets repræsentant Per Brøndum Andersen.

Det nye byggeri vil bestå af tre bygninger, opført i tre etager og tilpasset Køges skala for bygningshøjder. I modsætning til øvrige kommende bygninger i Stationsområdet bliver bygningerne på Å-grunden orienteret i nord-sydgående retning frem for øst-vest. Dermed kommer man til at kunne se til åen fra Fændediget, mellem de nye bygninger.

Alle de nye lejligheder på Å-grunden får direkte udsigt til Køge Å eller dens udløb i havnebassinet.

Samspil med omgivelserne

- Vi glæder os meget til samarbejdet med Partnerskabet om de nye boliger på Å-grunden. Vi forventer et attraktivt boligområde, som spiller sammen med både åens naturpræg og de eksisterende mindre byhuse i området. Køge Kyst vil sørge for, at der i kanten af boligområdet bliver et grønt offentligt areal, der bl.a. rummer gang- og cykelstien, som fører over den hvide bro mod syd. At der både bliver ejer- og lejeboliger giver oven i købet noget af den mangfoldighed, som vi gerne vil have, siger Køge Kysts projektdirektør Jes Møller.

Den nye ejendom bliver samlet set på ca. 3.500 etagekvadratmeter. Byggeriet forventes at gå i gang i 2017 og stå klar til indflytning i 2018. Inden byggeriet kan begynde, skal der gennemføres arkæologiske undersøgelser på grunden, ligesom Køge Kommune skal udarbejde en ny lokalplan.

OBS: Er du interesseret i en bolig på Å-grunden, kan du kontakte Per Brøndum Andersen, Å-GRUNDEN KØGE A/S på tlf. 20 90 13 06.