x

Ny vejtunnel har brudt jernbanens barriere i Køge

Pressemeddelelse

2. november 2016

Det var nærmest en folkefest i Køge, da 1.500 borgere benyttede sig af muligheden for at gå igennem byens nye vejtunnel, der søndag den 30. oktober blev indviet i flot efterårsvejr.

- Det er en stor dag i dag! I dag er det otte måneder siden vi sidst stod her for at markere, at der var hul igennem. I mellemtiden er vejtunnelen blevet helt færdig, og i dag kan vi så fejre, at det er første gang i 146 år, at man kan passere jernbanen i bil, uden at skulle over jernbaneoverskæringen, sagde Køges borgmester Flemming Christensen i sin tale til indvielsen.

 

Køge Kyst har arbejdet i det sidste halvandet år med at anlægge vejtunnelen, som nu leder biltrafikken hurtigt under jernbanen lige nord for Køge Station.

 

Vejtunnelen er den første af tre nye forbindelser, som skal gøre det lettere for alle trafikanter at passere banen. Køge Kyst gik i sommer i gang med at anlægge en gangbro ved Køge Station, og derudover er det planen at anlægge en bred underføring, der forbinder bymidten og Stationsområdet med Søndre Havn. Begge forbindelser får samtidig karakter af byrum og naturlige samlingspunkter for gående og cyklister.

 

Visioner indfries

- Da vi tilbage i 2009 lancerede partnerskabet mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg, var det med en fælles vision om at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel – og ikke kun det: Projektet skulle også løfte hele byen – og styrke Køges rolle på et større landkort. Det er nu godt på vej til at ske - Køge Kyst er for alvor i gang med at binde byen bedre sammen og vende Køges ansigt mod vandet, konstaterede Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld i sin tale til indvielsen.

 

Vejtunnelen var åben for borgerne i nogle timer, inden den blev åbnet for biltrafikken, og Køge Kyst vurderer, at 1.500 mennesker besøgte tunnelen i løbet af eftermiddagen.

 

Samtidig med at vejtunnelen blev indviet, blev jernbaneoverkørslen ved Teaterbygningen lukket permanent for biltrafik.