x

1. spadestik til KlimaByen i Middelfart

Pressemeddelelse 27. april 2016

Mandag den 2. maj markerer partnerskabet bag KlimaByen, Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania, en milepæl i udviklingen af Danmarks Smukkeste Klimatilpasning, når anlægget af KlimaByen i Middelfart går i gang. Første spadestik tages på træningsbanen i Middelfart den 2. maj kl. 19 med deltagelse af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Projekt KlimaByen i Middelfart har som mål at udvikle nye innovative klimatilpasningsløsninger og -projekter gennem byudvikling i området omkring Kongebrovej i Middelfart.

Det 450.000 m2 store projektområde i byens vestlige del rummer tre forskellige vandveje, som løber igennem tre forskellige bykvarterer: Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret. Første spadestik på anlæg af KlimaByen bliver taget i Skovkvarteret.  

- Vi er utroligt glade for, at anlægsarbejdet i KlimaByen nu går i gang. Forarbejdet til projektet blev startet op i 2013, og det er siden blevet udviklet og styrket gennem en tæt og kontinuerlig dialog med beboerne i projektområdet og mange andre borgere i Middelfart. Vi glæder os over, at så mange har engageret sig i processen, og vi ser frem til, at projektet står færdigt, siger borgmester i Middelfart, Steen Dahlstrøm.

Regnvandshåndteringen i KlimaByen skal gøre byen grønnere og tilføre kvalitativ værdi til byen – både, når det regner, og når det ikke gør.

- For Middelfart Spildevand giver KlimaByen rigtig god mening og det kan vi se, giver genklang på nationalt niveau, når energi-, forsynings- og klimaministeren lægger vejen forbi første spadestik. Middelfart er med til at vise vejen for, hvordan vandsektoren i hele verden kan bidrage til at sikre fremtidens byer mod oversvømmelser som følge af klimaændringerne. Og vel og mærke på en måde, som skaber en masse merværdi for området, siger bestyrelsesformand i Middelfart Spildevand Allan Buch.

- KlimaBy-projektet viser, hvordan intelligente investeringer i håndtering af regnvand på overfladen samtidig også kan give os bedre byer og byrum, når vi tænker i at skabe dobbeltfunktion og merværdi. Det bliver spændende at se det færdige resultat, siger projektchef i Realdania, Anne-Mette Gjeraa.

KlimaHavnen i KlimaByen Middelfart

Sideløbende med udviklingen af KlimaBy-projektet er der lavet en udviklingsstrategi for søsterprojektet KlimaHavnen. Et projekt, som også skal medvirke til at klimatilpasse Middelfart.

- Vi er nu nået frem til første spadestik på KlimaBy-projektet, og vi har samtidig taget de første skridt i processen med udvikling af KlimaHavnen. Ligesom KlimaByen er KlimaHavnen en del af Middelfart Kommunes strategiske platform Klimalaboratoriet, hvorfra vi de kommende år vil kunne dele ud af vores viden om, hvordan kommuner, forsyningsselskaber og borgere sammen kan skabe værdi ved at udvikle byen gennem klimatilpasning, siger Helle Baker Norden, projektleder for KlimaByen og KlimaHavnen.

Både KlimaByen og KlimaHavnen vil være udstillet på den danske pavillon på Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2016.

KlimaByen realiseres i perioden foråret 2016-sommeren 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Rådgiverteamet består af GHB Landskabsarkitekter og ADEPT, som vandt KlimaByens arkitektkonkurrence, den tekniske rådgiver Orbicon og den strategiske bygherrerådgiver Bascon. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 mio. kr.

Pressemeddelelsen er udsendt af Middelfart Kommune.