x

KlimaByens seks konkurrerende teams er fundet

Pressemeddelelse 15. august 2014

Konkurrenceprocessen for KlimaByen skydes nu i gang for de seks udvalgte teams, som skal konkurrere om at være med til at skabe Danmarks Smukkeste Klimatilpasning i Middelfart.

KlimaByen er nu et skridt videre i arkitektkonkurrencen, som skal vise vejen for, hvordan klimatilpasning i området omkring Kongebrovej i Middelfart kan integreres i tiltag, som gør området grønnere, sundere og sjovere.      

Et skarpt felt af ansøgere   

Partnerskabet bag KlimaByen i Middelfart har nu udvalgt og prækvalificeret seks teams fra et skarpt felt af ansøgere i prækvalifikationsrunden.

De udvalgte teams er:   

  • PK3 (hovedrådgiver) med De Urbanisten (underrådgiver) og Envidan (konsulent)
  • Gottlieb Paludan Architects A/S (hovedrådgiver) med SNE Architects ApS, 2+1 Idebureau og Via Trafik (underrådgivere), Jan Luxhøj Støvring og Anna Aslaug Lund (konsulenter)
  • TREDJE NATUR (hovedrådgiver) med entasis (underrådgiver) og Grontmij (konsulent)
  • GHB Landskabsarkitekter A/S (hovedrådgiver) med Adept (underrådgiver), Atkins, 2+1 Idebureau og Kjell Nilsson (konsulenter)
  • SLA (hovedrådgiver) med GXN og Rekommanderet (underrådgivere), Jens Rørbech og Kirsten Halsnæs (konsulenter)
  • Rambøll Danmark A/S (hovedrådgiver) med Atelier Dreiseitl (underrådgiver)

Høje forventninger til de konkurrerende

Projektleder Helle Baker Norden ser frem til at byde de prækvalificerede teams velkommen i konkurrencen: 

... der skal skabes klimatilpasningsløsninger med miljømæssig, økonomisk, social/rekreativ merværdi for mange forskellige interessenter.

Helle Baker Norden, projektleder

”Vi er klar over, at vi stiller store krav til de konkurrerende. Konkurrencen tager udgangspunkt i ambitionen om at vise, hvordan klimatilpasning kan bruges som løftestang for byudvikling. De konkurrerende skal levere kreative og innovative løsningsforslag i en kompleks dialogbaseret udviklingsproces, hvor der skal skabes klimatilpasningsløsninger med miljømæssig, økonomisk, social/rekreativ merværdi for mange forskellige interessenter. Men vi har en klar forventning om, at de seks stærke teams, vi har udvalgt, har kompetencerne til at kunne håndtere denne opgave”.

Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart, har også høje forventninger til konkurrencen: ”Som mange andre byer står vi i Middelfart over for at skulle foretage store investeringer i renovering af kloaksystemet, så det kan håndtere de forventede øgede nedbørsmængder i fremtiden. Med KlimaBy-konkurrencen har vi en unik mulighed for at vise vejen for, hvordan vi i Middelfart og andre byer kan værdiforøge investeringen, og dermed give borgerne en oplevelse af, at en investering i klimatilpasning også kan være en investering i bedre byrum”. 

Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S og Realdania arbejder sammen om udviklingen af KlimaByen i Middelfart. Realdanias projektchef Anne-Mette Gjeraa siger om konkurrencen:

”Behovet for nytænkning er stort, hvis klimatilpasningsindsatsen skal integreres i byudviklingen. Det gælder både i forhold til at tænke de tekniske anlæg sammen med funktioner, som er vedkommende for dem, der bor i og bruger området, og det gælder i forhold til den dialogbaserede udviklingsproces, hvor mange interesser skal mødes. Derfor er vi også glade for, at så velkvalificerede teams har meldt sig på banen”.  

Processen fremadrettet

Arkitektkonkurrencen forløber i to faser. Den første fase startes med et kick off møde for de seks prækvalificerede teams den 20. august 2014 i Middelfart. Vinderen eller vinderne af første fase findes medio oktober, hvor borgere og andre interesserede får mulighed for at kommentere på vinderforslaget/forslagene. Herefter skal det eller de vindende teams viderebearbejde deres forslag i fase 2, som afsluttes i starten af det nye år. Realiseringsfasen forventes at strække sig frem til udgangen af 2017.