x

Nyskabende klimatilpasningsprojekt i Middelfart

Pressemeddelelse 25. april 2012

Middelfart Spildevand har igennem de sidste år investeret i et tocifret millionbeløb for at øge kapaciteten i kloaksystemet i dele af Middelfart. Nu er turen kommet til området omkring Kongebrovej. Her får kommunen hjælp fra Realdania, som har besluttet at give støtte en forundersøgelse, der sigter mod at klimatilpasse og udvikle området.

Én af fremtidens samfundsmæssige udfordringer bliver tilpasning til et ændret klima med blandt andet mere ekstreme mængder regn. Det stiller nye krav til indretningen af byerne - ikke mindst i forhold til håndteringen af regnvand. Det gælder også i Middelfart, hvor Realdania nu bidrager til første fase af et klimatilpasningsprojekt.

"Problemerne med øgede vandmængder er blevet tydeligt for alle i de senere år, og derfor er det dejligt, at Middelfart Kommune kan bidrage med forslag til løsninger på dette område. Ekstra dejligt er det, at Realdania støtter projektet, så der også kan komme bedre løsninger i gade- og byrum til glæde for byens borgere", siger borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart

Inspiration til andre kommuner

Udover klimasikring skal det færdige projekt skabe mere liv i området, og erfaringerne skal deles med andre kommuner. 

"Vores metoder skal have fokus på, hvordan de som helhed passer ind i byen og så skal de bidrage til byrummenes kvalitet og bylivet. Det er Middelfarts mål, at arbejdsformen, de konkrete løsninger og principper for løsninger skal fungere som inspiration for fremtidens arbejde med klimatilpasning - ikke bare i Middelfart, men også i landets øvrige kommuner" fortæller Middelfart Spildevands direktør Allan Bruus, og forklarer "Vi ønsker løsninger, som inddrager borgerne og bygger på områdets historie og skaber synergi i mellem områdets sociale, kulturelle og rekreative værdier". 

Realdanias bidrag skal supplere forundersøgelsen med viden om byrum og planlægning. Og skabe rammerne for, at klimatilpasningsløsningerne bliver udviklet i et samarbejde mellem planlæggere, arkitekter og Middelfart Spildevands ingeniører.

Teknik og byrum skal forenes

Klimatilpasningen af området omkring Kongebrovej indledes med en første fase, hvor der udarbejdes en forundersøgelse. I den prioriteres indsatsen for udvalgte områder af bydelen. Når forundersøgelsen er afsluttet ved udgangen af 2012, er det planen at gennemføre en arkitektkonkurrence for det videre arbejde.

"Vi vil meget gerne være med til at skabe nye løsninger inden for klimatilpasning og bæredygtighed, som samtidig tager hensyn til og udvikler det eksisterende byrum. For os er det helt afgørende at de nye tekniske løsninger kommer til at fremme det liv som byerne rummer", siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

FAKTA

Projektområdet omfatter området omkring Kongebrovej, der strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts udkant, gennem den centrale by og til den gamle by ved havnen. Dermed repræsenteres nogle væsentlige område typer, der genfindes i mange danske provinsbyer.

Projektets parter

Forundersøgelsen gennemføres af firmaerne SLA og Orbicon. De øvrige parter i projektet er Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania.

Borgerne inddrages

Alle parter er enige om, at det er væsentligt for projektets succes, at beboerne i området inddrages og bliver en aktiv part i klimatilpasningen. Med henblik på at styrke denne del af projektet er indgået samarbejder med DTU og Haveselskabet. DTU koordinerer borgerinddragelsen, og Haveselskabet bidrager med ekspertise og medfinansiering til demonstration af klimasikring i villahaver.

Baggrund

Middelfart Spildevand har igennem de sidste år investeret i et tocifret millionbeløb for at øge kapaciteten i kloaksystemet i dele af Middelfart. Nu er turen kommet til området omkring Kongebrovej, hvor der også er problemer med oversvømmelser på terræn og i kældre under kraftig regn.