x

KlimaByen og KlimaHavnen klar til åbning af Biennalen i Venedig

Pressemeddelelse 23. maj 2016

KlimaByen og KlimaHavnen i Middelfart er med, når dørene i næste uge åbnes til verdens største arkitekturbegivenhed - den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projekterne skal være med til at vise verden, hvordan vi udvikler byer gennem klimatilpasning og klimasikring i Danmark.

Under overskriften EXIT UTOPIA sætter den danske pavillon på Biennalen i Venedig fokus på, hvordan vi i dag former fremtidens byer gennem nye alliancer mellem mennesker, byggeri og natur.

”Biennalen i Venedig er et udstillingsvindue for verdens bedste arkitektur. Samtidig er udstillingen en mulighed for at diskutere og demonstrere over for et meget stort internationalt publikum, hvordan vi kan bruge arkitektur og byplanlægning til at skabe større livskvalitet, samtidig med at vi løser de udfordringer, som klimaforandringer skaber for byerne. Vi kan noget i Danmark, som andre lande efterspørger. Og vi får verdens opmærksomhed, når vi viser projekter som KlimaByen og KlimaHavnen i Middelfart frem i Venedig,” siger projektchef i Realdania Anne-Mette Gjeraa.   

International interesse for danske løsninger

KlimaByen og KlimaHavnen er en del af KlimaLaboratoriet i Middelfart – et demonstrationsprojekt for klimatilpasning og klimasikringsløsninger i byskala. Løsningerne laves i forskellige typer af byrum, som spænder fra parcelhuskvarterer og villaveje, kirkegårde, en sportsplads, en historisk bykerne og en havnefront. Første spadestik til KlimaByen blev taget i starten af maj, og projektet forventes at stå færdigt i 2018.

”I Middelfart er vi rigtig gode til at skabe koblinger mellem udviklingen af byrum og robuste tekniske løsninger, der gør, at vi kan håndtere øgede mængder regnvand og havvandsstigninger på land. Noget af det, vi kan være stolte af, er, hvordan projekterne lykkes, fordi vi kan samarbejde på tværs af matrikelgrænser og administrative, faglige og organisatoriske skel,” siger bestyrelsesformand Allan Buch fra Middelfart Spildevand.

Sideløbende med anlægsprocessen for KlimaByen vil søsterprojektet KlimaHavnen blive udviklet. Projektet skal vise, hvordan man på én gang kan håndtere stigende havvand og øgede regnvandsmængder i den centrale bymidte og langs havnefronten i Middelfart og sikre grobund for et rigt og mangfoldigt byliv i området. 

”Biennalen er en stor platform for udveksling af viden og idéer med dygtige arkitekter og byplanlæggere fra hele verden. Vi oplever allerede stor interesse fra både ind- og udland for de løsninger, der udvikles her i Middelfart, og vi glæder os rigtig meget til at kunne byde velkommen i KlimaByen, som bliver Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning,” siger Middelfart Kommunes borgmester, Steen Dahlstrøm.

Pressemeddelelsen er udsendt af Middelfart Spildevand i samarbejde med Realdania.

Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år. Mere end 60 nationale pavilloner deltager med udstillinger i de historiske pavilloner i Giardini-området, på Arsenale og rundt i hele byen. Den danske pavillon er en af arkitekturbiennalens mest velbesøgte pavilloner. I 2014 blev udstillingen i den danske pavillon set af flere end 120.000 gæster. Udstillingen åbner officielt den 28. maj 2016 og kan ses frem til den 27. november 2016. KlimaByen realiseres i perioden foråret 2016 til sommeren 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Rådgiverteamet består af GHB Landskabsarkitekter og ADEPT, som vandt KlimaByens arkitektkonkurrence, den tekniske rådgiver Orbicon og den strategiske bygherrerådgiver Bascon. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 mio. kr. KlimaHavnen stiller sig på skuldrene af projekt KlimaByen – denne gang med fokus på byudvikling koblet med såvel regnvandshåndtering samt truslen om stigende havvand. Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand A/S har i samarbejde med Bascon, Orbicon, EFFEKT, De Urbanisten og Boris Brorman Jensen udarbejdet en udviklingsstrategi for KlimaHavnen. Det forventes at hovedprojektet igangsættes i foråret 2016.