x

Team GHB Landskabsarkitekter vinder konkurrencen om Danmarks smukkeste klimatilpasning

Pressemeddelelse 27. marts 2015

Nu ved vi, hvem der skal være arkitekten bag KlimaByen, Danmarks smukkeste klimatilpasning i Middelfart. Arkitektkonkurrencen blev vundet af Team GHB Landskabsarkitekter.

Hvordan bruger man klimatilpasning som løftestang for byudvikling? Hvordan kan vi sikre Middelfart mod ekstremregn og samtidig gøre byen smukkere og mere indbydende for borgere og turister? Det var det overordnede spørgsmål, som partnerskabet bag KlimaByen ønskede at få nogle gode bud på, da de i august 2014 igangsatte den arkitektkonkurrence, som nu har fundet sin vinder.

Partnerskabet bag KlimaByen er Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania.

Offentliggørelse og borgerinddragelse

Team GHB Landskabsarkitekters vinderprojekt blev offentliggjort i går aftes på KulturØen i Middelfart. Her vil projektet stå udstillet frem til den 10. april.

I udstillingsperioden kan Middelfarts borgere komme med kommentarer til projektet. Kommentarerne indgår så i puljen af ideer, som Team GHB videreudvikler projektet på baggrund af i et tæt samarbejde med partnerskabet og KlimaByens tekniske rådgiver, Orbicon.

Et vinderforslag af høj arkitektonisk kvalitet

Team GHB Landskabsarkitekter A/S består af GHB Landskabsarkitekter A/S (hovedrådgiver), Adept (underrådgiver), Atkins, 2+1 Idébureau og Kjell Nilsson (konsulenter).

Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania, glæder sig over vinderprojektets høje landskabsarkitektoniske kvaliteter:

”Team GHB Landskabsarkitekter har udviklet et virkelig spændende projekt, som bygger på et solidt og meget fint arkitektonisk greb. Jeg ser frem til at følge ideerne folde sig ud, og hvordan klimatilpasningsopgaven og en opblomstring i byen kommer til at gå hånd i hånd. Vinderforslaget er et rigtig godt eksempel på, hvordan den klimatilpasning, vi skal skabe af nød, kan blive til byudvikling præget af lyst. Det kræver blot, at vi bruger pengene klogt, så de skaber merværdi.

Også Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm er glad for vinderforslaget:

”Jeg er specielt glad for at se, at vinderforslaget tager afsæt i og bygger videre på bykvarterernes eksisterende kvaliteter. Det glæder mig også, at forslaget er meget generøst i den forstand, at det tilfører ny arkitektonisk og bymæssig kvalitet til stort set hele projektområdet. Det er vigtigt i et projekt, hvor vi gerne vil motivere borgerne til at støtte op om den offentlige indsats ved at aflede det regnvand, der falder på deres egen grund”.   
 
Direktør for Middelfart Spildevand A/S, Allan Bruus, glæder sig til det fortsatte samarbejde med kommunen og med Team GHB i den videre proces:

”I partnerskabet bag KlimaByen tror vi på, at vi får en rigere by ved at få regnvandet op af rørene. Vi har en ambition om, at KlimaByen skal vise vejen for, hvordan vi som henholdsvis kommune og forsyningsselskab i fællesskab med grundejerne kan bruge klimatilpasning som en anledning til at skabe værdi og udvikle byen. Vi glæder os over, at Team GHB har leveret et vinderforslag, som løser klimatilpasningsudfordringen i projektområdet, og som samtidig giver os et godt grundlag for at kunne lave en robust udviklings-strategi for klimatilpasningen i Middelfart”.

I alt 19 teams ansøgte om at deltage i KlimaByens arkitektkonkurrence, og ud af dem blev seks teams udvalgt til at deltage i konkurrencens første fase. Her skulle de komme med bud på, hvordan KlimaByen i Middelfart udvikles til en klimarobust og smukkere by ved at håndtere regnvand på overfladen som supplement til rør i jorden. Mange borgere mødte op på KulturØen i Middelfart i november sidste år, da det blev offentliggjort, at Team GHB Landskabsarkitekter A/S blev udvalgt sammen med to andre teams, Team TREDJE NATUR og Team Gottlieb Paludan Architects A/S, til at gå videre til konkurrencens anden fase.

Med udgangspunkt i borgernes kommentarer til konkurrenceforslagene samt en række møder med partnerskabet og konkurrencens fagdommere har de tre udvalgte teams siden november arbejdet videre med deres forslag. På den baggrund valgte dommerkomitéen til sidst Team GHB Landskabsarkitekter A/S som vinder.

Fra offentliggørelsen 26. marts frem til den 10. april kan borgere og andre interesserede indlevere kommentarer til vinderforslaget. Kommentarerne indgår i puljen af ideer, som Team GHB videreudvikler projektet på baggrund af i et tæt samarbejde med partnerskabet og KlimaByens tekniske rådgiver, Orbicon. Projektudviklingsfasen forløber frem til maj 2015, hvorefter projektet færdigprojekteres og sendes i udbud.

 

Anlægsarbejdet vil foregå etapevist for at sikre fremkommeligheden i området og forventes indledt i Pigekvarteret i foråret 2016, herefter i kvarteret omkring A.C. Hansens Allé hen over sommeren 2016 og endelig i den historiske bydel fra efteråret 2016.

 

Realiseringsfasen vil strække sig frem til udgangen af 2017.