x

Byens Hus bliver endnu mere ambitiøst

Pressemeddelelse 20. november 2014

Byens Hus i Kokkedal skal være et nyt bredt favnende samlingssted og vartegn, som skal tiltrække både lokale og besøgende. Realdania har besluttet at støtte etableringen med 9 mio. kroner og dermed skabt grundlag for et endnu mere ambitiøst projekt.

Fredensborg Byråd har afsat 15,5 mio. kroner til etablering af Byens Hus i Kokkedal. Bevillingen på yderligere 9 mio. kroner fra Realdania gør det muligt at etablere et endnu mere ambitiøst Byens Hus i Kokkedal, som rummer gode faciliteter til både scene- og musikaktiviteter samt fællesarealer og mødefaciliteter. Desuden vil Byens Hus kunne integreres med Klimatilpasning Kokkedal.

”Jeg vil gerne takke Realdania for den generøse bevilling. Det gør mig stolt, at Fredensborg Kommune endnu en gang har gjort sig fortjent til støtte fra foreningen. Byens Hus skal være mere end et kulturhus. Huset skal være med til at skabe en ny, positiv fortælling om Kokkedal. Der sker allerede meget nyt i byen med fx renoveringsprojekter i de almene boligområder og det store klimatilpasningsprojekt. Byens Hus kan blive et naturligt omdrejningspunkt for mange af de forskellige projekter i området og samtidig tilføre noget af det, som byen stadig mangler: Et samlingssted for kreative aktiviteter. Min drøm er, at Byens Hus bliver et naturligt mødested for beboere fra alle dele af Kokkedal og besøgende udefra,” siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Han understreger, at Byens Hus med sin placering ved Kokkedal Skole ligger centralt i forhold til alle de igangværende projekter i byen – ikke mindst Klimatilpasning Kokkedal.

”Med bevillingen fra Realdania får kulturlivet i Fredensborg Kommune et løft. Vi får mulighed for at bygge et kulturhus, som både kommer etablerede kreative foreninger og den mere selvorganiserede hverdagskultur til gode. Jeg vil opfordre alle interesserede beboere og foreninger i Fredensborg Kommune til at engagere sig i den kommende brugerinddragelse,” siger Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget.

Realdania lægger vægt på, at huset bliver et vartegn for den udvikling, Kokkedal gennemgår, og at der bliver en klar sammenhæng med det store klimaprojektet i byen. Adm. direktør Jesper Nygård siger:

”Byens Hus skal kunne favne bredt og inddrage borgere fra hele Kokkedal, og dermed være med til at bygge bro på tværs af boligområder og etniske og sociale skel – ligesom det store klimatilpasningsprojekt. Huset skal særligt medvirke til at skabe gode rammer for selvorganiserede aktiviteter, så de børn og unge, der bevæger sig mellem skolen og fritidslivet i højere grad bliver inviteret ind i positive fritidsaktiviteter.”

Fredensborg Byråd har besluttet følgende om Byens Hus i Kokkedal:

  • Visionen for Byens Hus er at skabe et kreativt samlingssted for alle borgere og foreninger i Kokkedal.
  • Byens Hus skal indeholde faciliteter til kreativ udfoldelse, herunder en multisal til teater-, musik- og danseaktiviteter.
  • Byens Hus skal indeholde fleksible mødefaciliteter og fællesarealer, som gør huset til et naturligt mødested for en bred brugergruppe.
  • Byens Hus skal have udendørsarealer, der spiller sammen med byens øvrige rum og skaber liv både inde og ude.
  • Byens Hus skal placeres i forbindelse med Kokkedal Skole ud mod Holmegårdsvej.

Næste skridt i arbejdet med Byens Hus i Kokkedal er udarbejdelse af et byggeprogram, som er et oplæg til arkitekterne. Forventet byggestart er indtil videre marts 2016. Forventet ibrugtagning er indtil videre august 2017.