x

Klimatilpasning Kokkedal: Ambitiøs evaluering skal udvikle ny viden om klimatilpasning med social merværdi

Pressemeddelelse 27. juni 2013

Efter sommerferien tages det første spadestik til Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal i Nordsjælland. Men allerede nu er en gruppe forskere gået i gang med at samle erfaringer med projektet med henblik på, at erfaringerne fra projektet i Kokkedal skal komme flest muligt af Danmarks kommuner, forsyninger, boligorganisationer og rådgivere til gode.

Den ambitiøse evaluering af Klimatilpasning Kokkedal er igangsat på initiativ af Realdania i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune og Landsbyggefonden. Tre teams af forskere vil de næste fire år følge projektet, og resultaterne af deres forskning vil blive formidlet af et fagligt sekretariat varetaget af carlberg/christensen. Første del af formidlingen er en film om tilblivelsen af Klimatilpasning Kokkedal.

Bag Klimatilpasning Kokkedal står et bredt partnerskab, som endvidere inkluderer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B samt støttes af Lokale og Anlægsfonden. Projektet er unikt i Danmark ved at være organisatorisk nytænkende og ved at kombinere regnvandstekniske løsninger med udviklingen af bedre rammer for byliv og social bæredygtighed i forstaden. For Realdania er det afgørende at få evalueret og videregivet viden fra Klimatilpasning Kokkedal:

Frem mod 2020 skal vi i Danmark investere op mod 40 milliarder i klimatilpasning. Derfor er det vigtigt for hele vores samfund, at investeringerne kommer flest muligt til gode og bidrager til at skabe værdi for byerne og deres borgere. Udvikling af ny viden om klimatilpasningsløsninger, som skaber merværdi for hele samfundet, er derfor et centralt aspekt af de kommende års arbejde med klimatilpasning. Klimatilpasning Kokkedal er et af de første store klimatilpasningsprojekter i Danmark, og det er derfor afgørende at samle og videregive både gode og dårlige erfaringer,” siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

Også borgmesteren i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen, er glad for at andre – fx kommuner – får glæde af erfaringerne fra Kokkedal:

”Med Klimatilpasning Kokkedal er vi i fuld gang med at skabe en ny positiv identitet for hele byen med udgangspunkt i vandet. Med det innovative projekt har vi ikke kun fået ny viden om klimatilpasning som redskab til at skabe bedre byrum og løse en række af Kokkedals sociale og fysiske udfordringer. Som kommune har vi også fået udviklet vores evner til at være drivkraft i et bredt inkluderende samarbejde på tværs af mange aktører og områder. Det har betydet, at vi med udgangspunkt i regnvandshåndtering har kunnet igangsætte en udvikling, som binder hele bydelen sammen. De erfaringer vil vi gerne dele med andre – ikke mindst kommuner - som har lyst til at besøge Kokkedal og høre om projektets tilblivelse.”

Den faglige evaluering varetages af tre forskellige forskerteams, som hver især vil evaluere:  

  1. Den regnvandstekniske effekt af de nye anlæg.
  2. Den sociale betydning af de nye anlæg og forbindelser.
  3. Projektets forudsætninger i form af proces, organisering, finansiering samt anlægs- og driftsøkonomi.

De første resultater af den faglige evaluering ventes klar i efteråret 2013 og omhandler projektets forudsætninger, hvor en lang række aktører, herunder både borgere, kommune, forsyning, boligforeninger og fonde, har været involveret. Samarbejdet på tværs af de mange organisationer har bl.a. været forudsætningen for, at klimatilpasningsprojektet er Danmarks hidtil største og mest omfattende – både i forhold til areal, antallet af aktører og økonomi.


Allerede nu kan man læse mere om de tre evalueringsteams og indholdet i de tre evalueringsspor. På hjemmesiden er det også muligt at se filmen og tage kontakt til Fredensborg Kommune for at høre om muligheden for en studietur til Kokkedal eller bede om et oplæg til en konference eller et seminar.

Fakta om Klimatilpasning Kokkedal
Bag Danmarks største klimatilpasningsprojekt står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B. Projektet støttes endvidere af Lokale og Anlægsfonden.

Projektområdet dækker en 69 ha stor bydel med ådal, skole, plejecenter, hal, center og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der ca. 3.000 mennesker i projektområdet.

Fakta om de faglige evalueringer
Regnvandsteknisk evaluering: Marina Bergen Jensen, Jonas Smit Andersen, Simon Toft Ingvertsen, Antje Backhaus og Dorthe Hedensted Lund, Københavns Universitet

Evaluering af byliv og arkitektur: Gitte Marling og Hans Kiib, Aalborg Universitet

Evaluering af organisering, proces og finansiering: Dorthe Hedensted Lund og Karina Sehested, Københavns Universitet.