x

Klima- og bydelsprojekt i Kokkedal til 145 mio. kr. sætter nye standarder

Pressemeddelelse 20. juni 2016

Med det første spadestik den 21. juni markerer de seks parter bag Klimatilpasning Kokkedal starten på de 40 anlægsarbejder og indsatser, som indgår i det samlede projekt.

Konkret bliver der etableret en række nye attraktive byrum og opholds- og aktivitetsmuligheder samtidig med, at bydelen indrettes med fremtidens regnvandshåndtering, hvor regnvandet håndteres og forsinkes lokalt.

 

I samarbejdet indgår Fredensborg Kommune, boligselskaberne 3B og Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Fredensborg Forsyning. Budgettet er på 145 mio. kr.

Projektet – som har rod i to store oversvømmelser i Kokkedal i 2007 og 2010 - er unikt i kraft af sin størrelse, antallet af partnere i projektet og ved det store antal mål, der forfølges samtidig.

 

”Vi sætter nye standarder med dette projekt og sætter Kokkedal på landkortet, allerede inden projektet er færdigt. For ingen andre steder har så mange parter lagt sig så meget i selen for at tilføre et så stort område så mange nye kvaliteter. Det er ganske enkelt imponerende”, siger

borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

”For 3B er det vigtigt at kunne give vores beboere nogle nye spændende rammer. Det er også vigtigt for os, at vi kan åbne vores bebyggelse mod omgivelserne og vores naboer, så vi bidrager til en by, der opleves mere inviterende og imødekommende. Et ekstra plus er naturligvis, at vi medvirker til at forsinke regnvandet og undgå nye oversvømmelser”, siger formand Steffen Morild fra Boligforeningen 3B.

 

”I Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal har jeg i en menneskealder sammen med andre borgere i Kokkedal arbejdet på, at vi løbende har tilføjet nye kvaliteter til vores skønne by. Gennem årene er det blevet til mange små forbedringer, med det næste års tid bliver helt fantastisk med alle de mange tiltag og muligheder, der skabes både inden for de almene boligområder og i bymidten omkring skole og hal”, siger Marianne Lundberg, organisationsformand for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal.

 

”Realdania arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. For os er det afgørende, at Klimatilpasning Kokkedal er et projekt, som kan inspirere, demonstrere og sætte nye standarder for, hvordan løsninger på regnvandsudfordringen kan kombineres med byudvikling - og man derigennem kan skabe dobbelt effekt af indsatsen. Konkret her i Kokkedal, hvordan klimatilpasning kan være med til at udvikle og integrere et forstadsområde, så det bliver en mere attraktiv og bæredygtig del af byen, både socialt og miljømæssigt”, siger programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania.

 

”I Lokale og Anlægsfonden har vi fokus på udvikling af nye byrum som borgerne helt naturligt fylder med aktivitet og fysisk udfoldelse. Derudover fokuserer vi på nye aktiviteter, der kan bygge bro mellem den traditionelle foreningsidræt og de nye selvorganiserede former for idrætsudøvelse.

Begge dele er der mange muligheder for i dette projekt. Jeg ser dog især frem til skabelsen af det nye store aktivitetsområde foran idrætshallen, som har et fantastisk potentiale for at binde byen sammen”, siger Laura Munch, specialkonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

 

”Jeg anser Klimatilpasning Kokkedal for at være et demonstrationsprojekt for fremtidens regnvandshåndtering, som kan inspirere mange andre både nationalt og internationalt, hvor man deler de samme udfordringer. Vores projekt viser på bedste vis, at det er muligt at skabe synergi og merværdi, når man tænker sig om og investerer i et godt samarbejde”, siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.

 

”Som forsyningsselskab er vi sat i verden for at håndtere regnvand på en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde. Men der er ingen tvivl om, at det er væsentligt bedre for alle, når regnvandshåndteringen som i dette projekt bliver en aktiv del af byens kvaliteter”, siger direktør Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning.

Det første spadestik tages tirsdag den 21. juni kl. 16.30. Vi byder på forfriskninger i teltet ved den kommende Isflagehave (ved de nuværende nyttehaver) - på bagsiden af Egedalsvænge 27. Her vil parterne bag projektet byde velkommen og fortælle om projektet.

 

 

FAKTA
Klimatilpasning Kokkedal dækker et område på 69 ha. Det omfatter skolen og området ved hallen, plejecenteret og indkøbscentret samt ådalen, bygrønningen og boligområderne Egedalsvænge, Byengen og Nordengen.

Projektet er etableret som et partnerskabsprojekt, hvor projektering og til en grad anlægsarbejdet foregår på tværs af matrikelgrænser.

Parterne i projektet forventer samlet at bruge 145 mio. kr. i perioden 2013 – 2018 på at forny udearealer, skabe nye opholds- og aktivitetsområder og på at lave klimatilpasning og regnvandshåndtering i området.
Derudover har Statens Kunstfond bevilliget 2,5 mio. kr. til skabelse af et kunstværk på pladsen foran plejecentret

Den sidste del med udførelsen i boligområderne og omkring skole og hal er opdelt i 3 delområder:

  • Egedalsvængeområdet påbegyndes juni 2016.

  • By- og Nordengen med ådal påbegyndes august 2016

  • Bymidte, skole, hal og bygrønning påbegyndes september 2016

Alt anlægsarbejde forventes afsluttet august 2017. 

 

Pressemeddelelsen er udsendt af Fredensborg Kommune.