x

Klimaprojekt skal give mere liv i Kokkedal

Pressemeddelelse 10. juni 2011

Realdania og Fredensborg Kommune indgår samarbejde om klimatilpasning og etablering af lokale rekreative områder.

Fredensborg Kommune og Realdania indleder nu et samarbejde om fremtiden for Usserød Å og Kokkedal Torv. En forundersøgelse skal kortlægge, hvordan lokal håndtering af regnvand og oversvømmelser kan kombineres med fritidsaktiviteter og nye områder, hvor borgere kan mødes. Projektet skal være med til at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt Kokkedal. Visionen med projektet er bl.a. at vise, hvordan en klassisk forstad kan klimatilpasses fremtiden ved at udnytte vandet som en positiv ressource.
 
Første del af samarbejdet vil dels rumme en række analyser og dels en proces, der udvikler grundlaget for en efterfølgende arkitektkonkurrence. I forundersøgelsens periode, der løber til november 2011, vil der være stor inddragelse af borgerne i Kokkedal – i form af fx informations- og borgermøder, walk-shops og en særlig projekthjemmeside.

Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen er glad for, at Realdania har valgt at støtte projektet i Kokkedal:

”Vi har hele tiden vidst, at vores vision om at udnytte vandet som en positiv ressource i den nødvendige tilpasning til klimaforandringerne var unik og banebrydende. Jeg er glad for, at Realdania også synes, det er en spændende vision. Med Realdania på banen, åbner der sig helt nye og meget større muligheder for at bygge videre på vores vision”.

Formanden for Plan- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, Lars Simonsen supplerer:

”Nu er det ikke kun vandet langs åen, der er i fokus men også menneskers hverdagsliv i og ved arealerne omkring åen i Kokkedal. Hvis visionerne bliver ført ud i livet, tror jeg på, at vi sætter nye standarder for, hvad der kendetegner bæredygtige byer, og for hvordan man kan bruge regnvandet som et identitetsskabende element, Det vil ikke kun komme borgerne langs åen og i Kokkedal til gode, men være et aktiv for hele kommunen som bliver et endnu bedre sted at bo.”

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger:

”Problematikken omkring klimasikring er en meget vigtig og særdeles aktuel problemstilling og udfordring, der gør sig gældende bredt i Danmark. Med forundersøgelsen i Kokkedal får vi mulighed for at undersøge nye veje i forhold til, hvordan et klimatilpasningsprojekt ikke blot kan fungere som løsning af en akut klimamæssig udfordring, men også kan skabe en rekreativ og social merværdi i en typisk forstad.”

Demonstrationsværdi
Projektet vil arbejde med to vigtige problemstillinger, der er typiske for de danske forstæder: klimatilpasning og rekreative fritidsområder samt med den synergi, der opstår i kombination med de to ting. Projektet kan dermed have demonstrationsværdi for andre kommuner med lignende udfordringer.

Klimatilpasning i form af lokal afledning af regnvand (LAR) samt tilpasning af vandløb, åer og landskaber er en fremtidig udfordring for mange danske byer, og i Kokkedal, som i mange andre forstæder, rummer mange af de udsatte områder samtidig store rekreative potentialer.

Projektet vil samtidig vise, hvordan det offentlige rum – både det bymæssige og det grønne rekreative – i en forstad kan planlægges, så det indbyder til aktiviteter, ophold og møder mellem mange forskellige borgere. Med kortlægning af disse aktiviteter og udforskning af deres potentialer vil forundersøgelsen danne grundlag for, at en arkitektkonkurrence kan bygge videre på disse kvaliteter og demonstrere, hvordan man kan skabe gode offentlige mødesteder i en klassisk forstad.

Fredensborg Kommune handler allerede nu 
Efter store oversvømmelser i august 2010 er klimatilpasning sat på den politiske dagsorden i Fredensborg Kommune. Flemming Rømer, der er formand for kommunens Miljø og Teknikudvalg, siger:

”Vi har i udvalget arbejdet på højtryk det sidste år - i tæt samarbejde med borgerne i Kokkedal. Til efteråret kan vi tage et stort skridt for at løse oversvømmelsesproblemerne langs åen. Et enigt udvalg har i går besluttet, at der skal etableres et dobbeltprofil og et dige langs dele af Usserød Å. Disse tiltag danner grundlag for samarbejdet med Realdania, som jeg ser meget frem til.

Processen
Forundersøgelsen startes nu og løber frem til november måned. Derefter tager parterne stilling til, om samarbejdet skal fortsætte med fase 2, hvor det er planen at udskrive en arkitektkonkurrence og efterfølgende realisere vinderprojektet. En arkitektkonkurrence kan være afsluttet i juni 2012 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fredensborg Kommune