x

Auken så klimaprojekt i ådal og by

Pressemeddelelse 27. marts 2012

Miljøminister Ida Auken besøgte mandag 26. marts Danmarks største samlede klimatilpasningsprojekt i Kokkedal i Nordsjælland. På en timelang vandretur fik ministeren set et to kilometer langt nyetableret dobbeltprofil langs Usserød Å. Det er en slags udgravede trappetrin langs åen, der gør, at den kan rumme mere vand ved ekstremregn. Ministeren fik også hørt om projektets visioner for en ny positiv fortælling om Kokkedal. På turen fik ministeren lejlighed til at møde nøglepersoner i projektet blandt andet repræsentanter for de mange almene boliger omkring Holmegårdscentret i Kokkedal.

Miljøministeren og hendes embedsmænd tog tilbage til København fyldt med input og kreative ideer til, hvordan nytænkende og visionær klimatilpasning kan medvirke til at skabe en mere sammenhængende og socialt bæredygtig forstad.

Danmarks største klimatilpasningsprojekt er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Realdania med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B. Den samlede økonomi er 118 mio. kroner, og projektet går ud på at forene klimasikring af Usserød Å med byudvikling i Kokkedal og vise, hvordan lokal håndtering af regnvand og oversvømmelser kan kombineres med at skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes.

Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen:

”Det var en fornøjelse, at vise miljøministeren vores store projekt. Jeg synes hun virkede oprigtig interesseret i at høre, hvordan vi med projektet sætter nye standarder for klimatilpasning her i landet. Vores vision er jo at udnytte vandet som en positiv ressource, der kan give liv og glæde til beboere i området. Det her projekt varsler en ny fremtid for hele Kokkedal.”

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler:

”Miljøministeren har nu ved selvsyn set, hvordan Kokkedal bliver et vigtigt demonstrationsprojekt for en stribe lignende forstadsområder i Danmark. Sammen med Fredensborg Kommune viser Realdania nye veje i forhold til, hvordan et klimatilpasningsprojekt ikke blot kan fungere som løsning på en akut klimamæssig udfordring, men også kan skabe en rekreativ og social merværdi i en typisk forstad.”

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet i Kokkedal:

”Det er vigtigt, at staten i dag med miljøministeren i spidsen viser så stor interesse for mulighederne i at kombinere de nødvendige tekniske anlægsløsninger med aktivitetsmuligheder og spændende samlingssteder. Lokale- og Anlægsfonden er involveret i flere projekter af denne type, der vil tjene som eksempler for de mange kommuner, der i de kommende år er nødt til at etablere nye anlæg til håndtering af de stigende mængder regnvand. Opbakning fra miljøministeren vil lette kommende projekters muligheder for at blive realiseret.”

Formand for Boligselskabet ab Hørsholm Kokkedal Marianne Lundberg Andersen:

”Jeg ser miljøministerens besøg i vores smukt beliggende boligafdelinger her i Kokkedal som en kærkommen mulighed for at få skabt fokus på dette enestående klimaprojekt, som sammen med renoveringer af vores boligområder, vil sætte Kokkedal positivt på Danmarkskortet.” 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fredensborg Kommune