x

Fem stærke teams konkurrerer om Kokkedals fremtid

Pressemeddelelse 25. april 2012

Nu lyder startskuddet til konkurrencen om at skabe Danmarks største samlede klimatilpasningsprojekt i Kokkedal i Nordsjælland. Fem stærke teams skal hver give deres bud på nytænkende og visionær klimatilpasning, som kan skabe en mere sammenhængende og socialt bæredygtig forstad. Alle teams er tværfagligt sammensat, så der både er specialister indenfor byliv, landskab og vandsystemer. Der er også udenlandske firmaer fra Sverige, Spanien og Tyskland med i konkurrencen.

Danmarks største klimatilpasningsprojekt er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Realdania med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene boligorganisationer Boligselskabet ab Hørsholm-Kokkedal og Boligforeningen 3B. Den samlede økonomi er 118 mio. kroner, og projektet går ud på at forene klimasikring af Usserød Å med byudvikling i Kokkedal. Visionen er at vise, hvordan lokal håndtering af regnvand og oversvømmelser kan kombineres med at skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes.

23 teams har søgt om at komme med i første fase af konkurrencen. Fem er nu udvalgt til at komme med bud på, hvordan opgaven kan løses. Visionerne, som blev præsenteret tidligere på året, indgår i det konkurrenceprogram, som offentliggøres i dag.

Programmet bygger på et grundigt forarbejde, hvor Kokkedal belyses ud fra tre hovedindfaldsvinkler - mennesker, byliv og vandsystemer. Sammen med konkurrenceprogrammet offentliggøres en række bilag, hvor man kan fordybe sig endnu mere i projektets temaer.

Fredensborg Kommunes Plan- og Klimaudvalgsformand Lars Simonsen, formand for dommerkomitéen:

Jeg har store forventninger til vores klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Det skal blive begyndelsen til en ny positiv fortælling om byen og skabe glæde, engagement og merværdi for indbyggerne i området. Heldigvis er der mange, der gerne vil hjælpe med at løse den opgave. De fem teams, vi nu har indbudt til at deltage i konkurrencen, er alle stærke - men forhåbentlig vil vi også se fem meget forskellige bud på fremtidens Kokkedal".

Forslag klar i august 

Første fase af konkurrencen løber fra 24. april til 14. august 2012, hvorefter de fem forslag vil blive udstillet i Kokkedal, og der vil blive mulighed for at debatterer forslagene. Udstillingen foregår fra den 24. august til den 15. september, hvorefter anden fase af konkurrencen påbegyndes. 2. fase løber fra d. 19. september til 10. december 2012, hvor det endelige resultat offentliggøres.

 

Firma

Land

1

Spektrum Arkitekter ApS,

Ecosistema Urbano,

Tyréns AB,

Ekspertpanel:

Morten Elle,

Territorial Studio,

Streetmovement,

Søren Hansen og Steffen Aarfing

Danmark

Spanien

Sverige

2

Thing & Wainø, Landskabsarkitekter ApS,

Active City Transformation,

KANT Arkitekter

Moe & Brødsgaard,

HABITAS,

Danmark, København

Danmark, København

Danmark, København

Danmark, København

Danmark, Rødovre

Danmark, København

3

Schønherr A/S

BIG

Rambøll Danmark A/S

Danmark, Aarhus og København

Danmark, København

Danmark, København

4

Atelier Dreiseitl

Gehl Architects

NIRÀS A/S

Tyskland, Überlingen

Danmark, København

Danmark, København

5

ORBICON A/S

SLA,

Henning Larsen Architects,

CIA, Center for Idræt og Kultur v/ René Kural

Danmark, Roskilde

Danmark, København

Danmark, København

Danmark, København


Overblik over processen

Forprojekt (juni - nov. 2011)
Analyser, forundersøgelser og borgerinddragelse på stedet i form af interviews mv. Processen har udviklet grundlaget for den efterfølgende tværfaglige rådgiverkonkurrence.

Etablering af dobbeltprofil (okt. 2011 ->)
Fredensborg Kommune igangsatte i oktober 2011 etableringen af et dobbelt-profil langs Usserød Å, der giver åen mulighed for at brede sig kontrolleret, når vandstanden stiger. Anlægsarbejderne pågår og forventes afsluttet i løbet af forsommeren.

Etablering af dige (medio 2012 - >)
Fredensborg Kommune igangsætter i løbet af 2012 etableringen af et dige langs dele af Usserød Å.

Tværfaglig rådgiverkonkurrence (april - dec. 2012)
Første fase af konkurrencen løber fra d. 24. april til 14. august 2012 og anden fase fra d. 19. september til 10. december 2012, hvor det endelige resultat offentliggøres.

Udstilling og debat af projekterne mellem 1. og 2. fase.

Alle de indkomne forslag i konkurrencens første fase udstilles i Kokkedal fra d. 24. august til d. 15. september 2012 hvor der også vil blive mulighed for at debattere projekterne.

Realisering af vinderprojekt (medio 2013 ->)
Det forventes, at vinderprojektet vil blive viderebearbejdet og behandlet frem til sommeren 2013, hvorefter realisering kan påbegyndes.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fredensborg Kommune