x

Miljøminister besøger Danmarks største klimatilpasningsprojekt

Pressemeddelelse 16. marts 2012

Mandag den 26. marts besøger miljøminister Ida Auken Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Projektet er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Realdania. Med borgmester Thomas Lykke Pedersen ved sin side skal miljøministeren se det område, der blev ramt af voldsomme oversvømmelser i august 2010, og som nu danner rammen om det nytænkende og visionære klimatilpasningsprojekt, der vil bruge de positive ressourcer i vandet til at give en hel bydel et løft både socialt og miljømæssigt.

"Jeg har glædet mig meget til at vise den nye miljøminister vores visionære klimaprojekt her i Kokkedal. Vi er jo nået langt og er så småt færdige med at grave Usserød Å bredere, så der kan strømme mere vand igennem. Snart begynder vi byggeriet af et dige, og inden længe skyder vi idékonkurrencen i gang, hvor alle de store visioner foldes ud og bliver konkrete”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og fortsætter:

”Faktisk er vi så langt fremme heroppe nordpå, at jeg er overbevist om, at ministeren og hendes embedsmænd vil kunne bruge besøget til at skaffe ny viden og inspiration til, hvordan man på en smart og nyskabende måde både kan løse problemer med oversvømmelser og give nyt og tiltrængt liv til en hel bydel. Vandet skal give Kokkedal en ny start.”

Et projekt til 118 mio. kroner

Danmarks største klimatilpasningsprojekt er et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune og Realdania – med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B. Den samlede økonomi er på 118 mio. kroner, og visionen er at skabe et demonstrationsprojekt, som kan danne model for andre lignende projekter. Projektet skal vise, hvordan en klassisk dansk forstad kan tilpasses fremtidens klima ved at udnytte vandet som en positiv ressource i udviklingen af nye møde- og aktivitetssteder.

Siden oktober har gravemaskiner været i gang med at etablere et såkaldt dobbeltprofil langs to kilometer af Usserød Å, hvor åen får mulighed for at brede sig kontrolleret, når vandstanden stiger.

Snart begynder arbejdet med et nyt dige langs dele af åen, og i løbet af foråret udskriver partnerskabet en tværfaglig idékonkurrence blandt landskabsarkitekter, ingeniører og andre, der skal komme med et første bud på, hvordan visionerne konkret skal føres ud i livet. Projektområdet tæller blandt andet almene boligforeninger, en skole, daginstitutioner, et indkøbscenter og et plejecenter.

Under besøget får miljøministeren også lejlighed til at møde repræsentanter fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene boligselskaber.

Nærmere detaljer og tidspunkter for besøget den 26. marts sendes til pressen i Uge 12.

Se mere om projektet her: www.fredensborg.dk/kokkedal

Pressemeddelelsen er udsendt af Fredensborg Kommune