x

Klimatilpasning starter i børnehøjde: Regnvand bruges til leg og køkkenhave

Pressemeddelelse 7. november 2013

Det bliver børnene, der i første omgang får glæde af Danmarks største klimatilpasningsprojekt. I går var der 1. spadestik på anlægsprojektet i Klimatilpasning Kokkedal, og det foregik i det lokale børnehus, hvor børnehavebørnene fik vist mulighederne i en helt ny vandlegestation. Politikere og projektparter hjalp børnene med at tappe opsamlet regnvand, så det kan bruges aktivt til leg og køkkenhave – inden det, som en del af det nye klimatilpasningsprojekt, ledes i kanaler og bassiner mod Usserød Å.

Klimatilpasningsprojektet – til 118 mio. kroner - skal både udvikle Kokkedal som boligområde, skabe sociale mødesteder og merværdi for beboerne – samt mindske risikoen for oversvømmelser.

Vandlegestationen ligger i tilknytning til Børnehusene Kokkedal og den offentlige sti langs Usserød Å, og idéen er at skabe gode mødesteder her, hvor stien krydser åen. Senere i projektet bliver stiforløbet - som endnu et plus ved klimatilpasningsprojektet - renoveret og gjort mere interessant.

Arkitekternes vinderprojekt ”Den Blågrønne Haveby” er blevet bearbejdet til en helhedsplan, som hele partnerskabet står bag og dermed er grundlaget på plads for projekteringen af de mange øvrige delprojekter, som for alvor ventes igangsat i foråret 2014.

”Vi har ventet på denne dag i et par år nu, så det er rigtig dejligt at få sat anlægsarbejdet i gang. Og skønt at se, hvordan regnvandet helt konkret kommer til at give børn i området nye muligheder for leg. Det er jo kernen i Klimatilpasning Kokkedal. Vi mindsker selvfølgelig risikoen for oversvømmelser, men projektet er unikt, fordi det samtidig er med til at udvikle et helt boligområde, så det bliver et bedre sted at bo for flere tusinde borgere”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Også formanden for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen var med til arrangementet:
”Klimatilpasning er en udfordring alle kommuner i landet kæmper med. Her i Fredensborg Kommune viser vi med Den Blågrønne Haveby vejen for de andre kommuner. Det bliver spændende at følge anlægsarbejdet de næste par år, og jeg er sikker på, at borgerne i Kokkedal bliver glade for projektet”.

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger:
”Det har været en fornøjelse i dag sammen med Kokkedals børn at igangsætte vandlegestationen som første skridt på vejen mod den samlede plan for området – en plan som på én og samme tid løser den akutte regnvandsudfordring i Kokkedal og skaber en række unikke møde- og aktivitetssteder, der kan medvirke til at binde bydelens kvarterer bedre sammen og skabe fællesskaber på tværs af sociale grupper. Vi håber, at også andre kommuner kan blive inspireret til at se, hvordan klimatilpasning og byudvikling i en forstad kan gå hånd i hånd”.

Adm. direktør i Boligforeningen 3B, Bent Frederiksen, siger:
”I dag markerer vi startskuddet på et ambitiøst projekt, der vender et stigende problem med regnvand til noget positivt for borgerne i Kokkedal. Vi viser vejen til at skabe bedre rum for aktivitet og fællesskab på tværs – ikke mindst etablere flere og bedre muligheder for de unge. Samtidig tror vi på, at vi med projektet er med til at skabe et trygt nærmiljø, hvor der er plads til alle.

Marianne Lundberg Andersen fra Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark: 
”At det tætte samarbejde vi igennem årerne har haft med Fredensborg kommune omkring anlæggelse af multibane/opholdsplads ved Egedalshallen, samt dobbeltprofil ved åen, har ført til dette store klimaprojekt, gør mig både stolt og glad. Jeg ser det som en enestående mulighed for, at vi i forbindelse med renoveringssagen kan bidrage til en fælles løsning til gavn for ikke kun vores beboere men for hele området”

Vandets vej gennem bydelen
En af målsætningerne med det store klimatilpasningsprojekt er, at 95 procent af det regnvand, der falder i Kokkedal i fremtiden, skal opsamles og ledes til søer og lavninger i stedet for direkte i kloakken, og kun langsomt skal det vand, der ikke selv synker ned i jorden, ledes til Usserød Å.

På sin vej gennem bydelen skal vandet løbe i nye render, og nye mødesteder og andre grønne anlæg skal sikre vandets forsinkelse og med vandet som forenende, udløsende faktor skabe nyt socialt miljø i Kokkedal. Klimatilpasningen skal både opgradere Kokkedal som boligområde og forstad - og skabe social merværdi. Projektets realisering forventes at løbe over de kommende tre år. 

En ny start
Bag klimatilpasningsprojektet, som er det hidtil største i Danmark, står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B.

Projektet støttes endvidere af Lokale og Anlægsfonden. Bag vinderprojektet ”Den blågrønne haveby” står Schønherr med BIG CPH og Rambøll som underrådgivere.

Projektområdet dækker en 69 ha stor bydel med ådal, skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der ca. 3000 mennesker i projektområdet.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fredensborg Kommune