x

Mols og Helgenæs har i lighed med mange andre landdistrikter oplevet store udfordringer i form af faldende børnetal, lukkede institutioner, huse i forfald og andre tegn på et samfund i negativ udvikling. 
Siden 2015 har landsbyklyngen Mols i Udvikling derfor blandt andet arbejdet på at få et nyt mødested i klyngen, der kan være med til at vende udviklingen. Realdania har bevilliget fem millioner kroner til projektet og landsbyklyngen er dermed tæt på at have rejst alle de nødvendige midler til at få bygget ’Knudepunktet’. 

Et mødested for alle

Visionen for Knudepunktet er at skabe et mødested, som tiltrækker både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister. Et mødested, der kan gøre det endnu mere attraktivt at bo og besøge landsbyerne på Mols og Helgenæs. 

Hensigten er, at både børnefamilier og enlige, idrætsudøvere og kulturelskere skal føle sig hjemme i Knudepunktet. Strikkeklubben og menighedsrådet skal kunne mødes i øjenhøjde og der skal være liv i huset fra de første børn møder i vuggestue og børnehave tidligt om morgenen, over skolens, børnehusets og de ældres brug af faciliteterne i dagtimerne, til idræts- og kulturaktiviteterne sen eftermiddag og aften. 

Knudepunktet placeres i Knebel

Knudepunktet skal supplere de eksisterende faciliteter i klyngens mange landsbyer og bliver placeret i landsbyen Knebel. Knebel rummer allerede områdets skole, børnehave, ældrecenter, hal og en central busholdeplads.

Idéen er, at Knudepunktet skal binde skolen og idrætshallen sammen, og danne en ny passage til busholdepladsen. I det nye hus, vil de eksisterende arealer blive udnyttet bedre og få nye, flerfunktionelle formål. Der kommer også nye udearealer i forbindelse med Knudepunktet.

Den videre proces

Der arbejdes intensivt på at få alle midler bragt i hus blandt andet via fondsmidler, salg af folkeaktier og lokal indsamling. 

Bygherrerådgiver er samtidig udpeget og har i tæt samarbejde med Syddjurs Kommunes arkitekter og bygningskonstruktører udarbejdet byggeprogram og gjort klar til den forestående arkitektkonkurrence, som afholdes først på efteråret.

Knudepunktet er født af landsbyklyngen Mols i udvikling

’Knudepunktet’ udspringer af Landsbyklyngen ‘Mols i Udvikling’, der er støttet af Realdania, DGI, Lokale- og Anlægsfonden samt Syddjurs Kommune. Knudepunktet er et vigtigt tiltag og konkret eksempel på, hvordan landsbyklynger kan være med til at skabe en positiv udvikling.

Læs mere om vores arbejde med landsbyklynger på projektbeskrivelserne for:

Landsbyklynger

Landsbyklyngen - Mols i Udvikling

Og på på hjemmesiden:

www.landsbyklynger.dk

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}