x

Mols og Helgenæs har i lighed med mange andre landdistrikter oplevet store udfordringer i form af faldende børnetal, lukkede institutioner, huse i forfald og andre tegn på et samfund i negativ udvikling. 

Siden 2015 har landsbyklyngen Mols i Udvikling derfor blandt andet arbejdet på at få et nyt mødested i klyngen, der kan være med til at vende udviklingen. Vi har bevilliget fem millioner kroner til det nye mødested Knudepunktet, som tegnestuen Transform, VEGA Landskab og ingeniørfirmaet Orbicon har vundet konkurrencen om at opføre.  

Et mødested for alle

Visionen for Knudepunktet er at skabe et mødested, som tiltrækker både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister. Et mødested, der kan gøre det endnu mere attraktivt at bo og besøge landsbyerne på Mols og Helgenæs. 

Hensigten er, at både børnefamilier og enlige, idrætsudøvere og kulturelskere skal føle sig hjemme i Knudepunktet. Strikkeklubben og menighedsrådet skal kunne mødes i øjenhøjde og der skal være liv i huset fra de første børn møder i vuggestue og børnehave tidligt om morgenen, over skolens, børnehusets og de ældres brug af faciliteterne i dagtimerne, til idræts- og kulturaktiviteterne sen eftermiddag og aften. 

Et væsentligt element i Knudepunktet i Knebel bliver ”Generationsmødet”. 'Generationsmødet” er skabt af frivillige i klyngen, der vil skabe aktiviteter på tværs af generationer, bl.a.  fælleshaver, fællesspisninger og kreativt værksted. Vuggestue, børnehaver, skole og aktivitetscenter arbejder tæt sammen i projektet. Der er allerede omkring 10-12 fælles arrangementer om året.

Knudepunktet placeres i Knebel

Knudepunktet skal supplere de eksisterende faciliteter i klyngens mange landsbyer og bliver placeret i landsbyen Knebel. Knebel rummer allerede områdets skole, børnehave, ældrecenter, hal og en central busholdeplads.

Idéen er, at Knudepunktet binder skolen og idrætshallen sammen og danner en ny passage til busholdepladsen. I det nye hus vil de eksisterende arealer blive udnyttet bedre og få nye, flerfunktionelle formål. Der kommer også nye udearealer i forbindelse med Knudepunktet.

I Transforms vinderprojekt er det centrale samlingssted — hjertet i byggeriet — koncentreret om køkken- og spisefaciliteter. Måltidet og det åbne køkken bliver det naturlige mødested og udgangspunkt for fællesskab i huset.

Den videre proces

Transform, VEGA Landskab og Orbicon er sammen med Syddjurs Kommune og Mols i Udvikling i gang med at færdigudvikle projektet, der efter planen skal stå færdigt i december 2020.

Knudepunktet er født af landsbyklyngen Mols i udvikling

’Knudepunktet’ udspringer af Landsbyklyngen ‘Mols i Udvikling’, som vi har støttet sammen med DGI, Lokale- og Anlægsfonden samt Syddjurs Kommune. Knudepunktet er et vigtigt tiltag og konkret eksempel på, hvordan landsbyklynger kan være med til at skabe en positiv udvikling.

Læs mere om vinderprojektet:

Mols i Udvikling
Læs mere om vores arbejde med landsbyklynger på projektbeskrivelserne for:

Landsbyklynger

Landsbyklyngen - Mols i Udvikling

Og på på hjemmesiden:

www.landsbyklynger.dk