x

Et fremtidssikret bosætningsområde tæt på naturen

Landsbyklyngen hedder Mols i Udvikling. Klyngen indeholder foruden hovedbyerne Tved, Vrinners og Knebel også en række mindre landsbyer og bebyggelser.
Mols i Udvikling arbejder ud fra tesen om, at attraktive lokalsamfund er dem, hvor glade borgere har en velfungerende hverdag og fritid. Visionen er at skabe et fremtidssikret bosætningsområde i pagt med en af Danmarks skønneste naturperler - Nationalpark Mols Bjerg. 

Derfor har Mols i udvikling nedsat en styregruppe og 21 arbejdsgrupper. Mere en 200 frivillige er registreret som deltagere i en eller flere af disse arbejdsgrupper. Der er etableret et formandskab på fire personer, hvor kommunen er repræsenteret ved et af medlemmerne. Derudover er der også etableret en kommunikationsgruppe, en fundraisergruppe, en økonomigruppe og en borgerinddragelsesgruppe. Herudover har Mols i udvikling samlet menighedsråd og forsamlingshuse i to nye fællesskaber, som arbejder med tilpasning og optimering af drift og ledelse.

Frivillige skaber generationsmøde

Et af resultaterne af de frivilliges arbejde er gruppen ”Generationsmødet”. Den skaber aktiviteter på tværs af generationer, bl.a. fælleshaver, fællesspisninger og kreativt værksted. Vuggestue, børnehaver, skole og aktivitetscenter arbejder tæt sammen i projektet. Gruppen arrangerer omkring 10-12 fælles arrangementer om året.

Molsværket i Knebel 

Landsbyklyngen har også arbejdet på at skabe et nyt fælles mødested for alle klyngens beboere. De kalder mødestedet for Molsværket i Knebel og vi har støttet projektet. Læs mere på projektbeskrivelsen for det nye mødested.

Molsværket i Knebel