x

Åbent hus i Kochs Tinghus i Store Heddinge

Pressemeddelelse 13. november 2013

I Store Heddinge har et lille stykke dansk arkitekturhistorie fået ny energi. I to år har Realdania Byg arbejdet med at restaurere byens gamle tinghus fra 1838. Huset, der markerer et vendepunkt i dansk arkitekturhistorie, har fået sin ånd tilbage og er nu klar til en ny fremtid som omdrejningspunkt for innovation og udvikling blandt andet som ramme om energikonceptet 'Den røde tråd er grøn'. Oplev huset, når Realdania Byg fredag den 22. november åbner huset for alle interesserede kl. 13-16.30

En markant plads i historien

Tinghuset i Store Heddinge markerer et vendepunkt i dansk arkitekturhistorie. Huset er tegnet af arkitekt og kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch, der var skolet i en klassicistisk tradition, men her lod sig inspirere af den florentinske renæssance. Dermed introducerede han i Store Heddinge historicismen i dansk arkitekturhistorie.

Realdania Byg købte ejendommen for at sikre huset, der udgør en markant plads i dansk arkitekturhistorie, for fremtiden ved at inddrage det i Realdania Bygs portefølje af umistelige ejendomme. Det stod dog klart allerede ved overtagelsen, at huset grundet dets placering og position i byen havde et stort potentiale som katalysator for udvikling. 

"Realdania Bygs intentionen med købet var, at huset fremover kan indgå i en ny meningsfuld sammenhæng, der skal vitaliserer både byen og egnen. Stevns Kommune er husets fremtidige lejer, og vi er glade for i fællesskab med dem at have fundet en bæredygtig fremtid for huset. Vi håber at huset bliver et både virkemæssigt og arkitektonisk omdrejningspunkt for byen og for egnen" udtaler administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Større åbenhed og sammenhæng


Straks efter overtagelsen af huset i 2011 påbegyndte Realdania Byg en omfattende restaurering og revitalisering af huset med det formål at genetablere husets historiske ånd og indrette det til en højteknologisk fremtid. Et afgørende aspekt ved restaureringen har været at nedrive arrestbygningen fra 1871, hvilket har bevirket, at der nu er fuld bevægelsesfrihed omkring huset og adgang til det bagvedliggende haveareal.

De før så hermetisk lukkede porte, som kendetegnede husets ansigt mod torvet, vil i fremtiden stå åbne for byens borgere og besøgende, som frit kan bevæge sig omkring huset og gennem haven bagved. Den øgede adgang beriger ikke blot tinghuset, men bidrager også til større bevægelse og sammenhængskraft i og omkring byens centrum og handelsstrøg.

Den røde tråd er grøn

Stevns Kommune er de fremtidige lejere af huset, og sammen med Seas NVE og Villa Watt vil de gennem kommunikation og events sætte fokus på energi og klima under konceptet 'Den røde tråd er grøn'. Med huset som samlingssted vil parterne søge at øge energibevidstheden og inspirere til bæredygtige løsninger hos erhverv, skoler, turister og borgere gennem konkrete eksempler, aktivering og involvering.

"Vores vision for det gamle tinghus er at gøre huset til et omdrejningspunkt for erhvervslivet på Stevns. Under konceptet 'Den røde tråd er grøn' skal huset være med til at brande, positionere og udvikle Stevns Kommune som førende, når det gælder innovation, udvikling og anvendelse af grøn teknologi. Huset vil i fremtiden blive stillet til rådighed for det lokale erhvervsliv, men også skoler, turister og andre vil få adgang til huset" udtaler Stevns Kommunes borgmester, Poul Arne Nielsen.