x

Realdania Byg erhverver St. Heddinge Råd-, Ting- og Arresthus

Pressemeddelelse 27. oktober 2011

Det gamle rådhus i Store Heddinge fra 1838 var i 1800tallet et forbillede for, hvordan et rådhus i provinsen skulle udformes. Nu har Realdania Byg købt ejendommen for at bevare og restaurere den således, at den kan blive et godt eksempel på, hvordan man kan integrere moderne IT og teknologi i en fredet ejendom.

Energioptimering, IT og innovation. Ikke begreber man normalt vil forbinde med et fredet rådhus fra 1838. Men det er netop elementer i det kommende projekt for råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge, som Realdania Byg netop har erhvervet. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i huset skal bevares samtidigt med, at huset skal gøres til idé- og inspirationscenter for borgere og erhvervsliv.

"Historiske huse som Store Heddinge Råd-, Ting- og Arresthus er en del af vores fælles kulturarv, som det er vigtigt at bevare. Vi ser frem til at give huset et løft, der fremtidssikrer det med energitiltag og højteknologiske løsninger, der kan være til glæde for borgere og erhvervsdrivende, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Huset med den prominente placering på byens torv skal restaureres således, at energiforbruget i ejendommen reduceres mest muligt, og skal fungere som inspiration for alle, der ønsker at energi- og klimaoptimere egen virksomhed eller hus.

Den fremtidige lejer af huset, Stevns Kommune, vil benytte råd-, ting- og arresthuset som et højteknologisk udstillings- og eventcenter for eksempelvis kulturbegivenheder, udstillinger og produktdemonstrationer.

"Vi glæder os til at flytte ind i den smukke bygning, når den står færdigt restaureret og forventer, at de kommende aktiviteter i råd-, ting- og arresthuset vil bidrage positivt til udviklingen på Stevns", udtaler borgmester i Stevns Kommune Poul Arne Nielsen.

Det er statens ejendomsselskab Freja, der sælger råd-, ting- og arresthuset til Realdania Byg, der nu vil restaurere ejendommen. Omkring årsskiftet 2013/14 forventer Stevns Kommune - i samarbejde med Villa Watt og SEAS-NVE - at slå dørene op til de første aktiviteter i ejendommen.

For yderligere oplysninger kontakt
Adm. direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld: tlf. 7011 0606
Borgmester Stevns Kommune Poul Arne Nielsen: E-mail pounie@stevns.dk, tlf. 5657 5010

FAKTA

Ejendommen Store Heddinge Råd-, Ting- og Arresthus, Algade 8, 4600 Store Heddinge er tegnet af Jørgen Hansen Koch og opført i 1838. Mure og udhuse er tegnet af den lokale arkitekt Georg Kretz. Den fredede ejendom er en markant og velproportioneret bygning, der udstråler, den magt huset var symbol for.

Arkitekturen har mange fine detaljer. En båndgesims adskiller stueetagens pudsede facade fra første sal, som står i blank mur i gule sten med udstående hamburgfuger, der fremhæver de store vinduer. En solid sandstenssokkel danner en lille men monumental trappe til den store indgangsdør. Ejendommen består desuden af en arrestbygning, fangegård samt vognly og skure.

Arkitekten Jørgen Hansen Koch (1787-1860) var udlært tømrer, da han i 1808 begyndte på Kunstakademiets Arkitektskole. Her blev han undervist af den store klassicist C.F. Hansen, som var ophav til blandt andet Vor Frue Kirke og domhuset på Nytorv i København. Efter eksamen fik Koch ansættelse hos C.F. Hansen.

I tiden 1818-1822 var Koch på studieture til Sydeuropa. Under et ophold i Napoli blev han introduceret til den danske prins Christian Frederik (Christian VIII), som senere udnævnte ham til hofbygmester. Derfor har Koch præget en række ombygninger i kongehuset. Det imposante interiør i Frederik VIII's palæ udført i stilen "senempire" er det mest kendte af disse arbejder.

Gennem sin karriere som hofbygmester og kgl. bygningsinspektør var Koch med til at præge den danske provins med en lang række rådhuse og andre offentlige bygninger, som stilmæssigt var tro mod lærermesteren C.F. Hansen, og de erfaringer som Hansen Koch gjorde ved sine opmålinger i Grækenland.

Restaureringen kommer blandt andet til at omfatte et nyt tag, udskiftning af spær, gennemgang af facader og reparation af hamburgfuger. Indvendigt skal tekniske installationer udskiftes, overflader og tapeter restaureres og males. Efter restaureringen skal råd-, ting- og arresthuset igen fremstå med det format og den stemning, som det har haft ved sin opførelse i 1838.