x

I 1833 blev kongelig bygningsinspektør Peter Ernst Iver Kornerup bedt om at tegne et nyt rådhus til den sydsjællandske købstad Vordingborg. Rådhuset skulle placeres i byens absolutte centrum ved Slotstorvet umiddelbart overfor den gamle ruin af Valdemarernes borg, anlagt i år 1160.

Rådhuset stod færdig i 1845 med gule facader, brune vinduesrammer og, som noget helt nyt, spidsbuede, gotiske vinduer og døre - et træk, der har givet rådhuset en fremtrædende plads i dansk arkitekturhistorie som det første historicistiske rådhus.

 

Tidens nye stil: Historicismen

Kornerups rådhus blev opført med inspiration fra middelalderens gotiske kirkearkitektur og var et udtryk for tidens nye spirende stil: historicismen, der genbrugte stilistiske virkemidler hentet i fortidens arkitektur. Historicismen kom i høj grad til at præge 1800-tallets arkitektur og især de mange rådhuse, der blev opført i perioden som resultatet af ændringerne i statsadministrationen med afskaffelsen af enevælden.

Rådhuset i Vordingborg udtrykker med sine spidsbuede træk ikke blot arkitektens ønske om fornyelse, men også et arkitektonisk nybrud. Huset er senere af kunsthistoriker Knud Voss blevet kaldt "en af periodens smukkeste rådhusbygninger".

Ny bygning i stedet for den gamle arrest

Realdania By & Byg købte det fredede rådhus i 2009 og har siden gennemført en omfattende restaurering af det 170 år gamle rådhus. Bagved rådhuset lå der ved Realdania By & Bygs overtagelse en arrest fra 1896. Den er i dag revet ned og erstattet af en moderne bygning delvist gravet ned i jorden. Den gamle arrest var ikke fredet og i meget dårlig stand.

Det gamle rådhus og den nye bygning er udlejet til Vordingborg Kommune og Danmarks Borgcenter, der bruger stedet til bl.a. møderum, turistkontor, museumsbutik og arbejdspladser for forskning og skoletjeneste.

Oplev også Ambergs Ting- og Arresthus i Esbjerg

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Publikationer

Arrangementer

Vis flere

Peter Ernst Iver Kornerup

Peter Ernst Iver Kornerup (1794-1875) hører ikke til de store skikkelser i dansk arkitekturhistorie. I hans leveår dominerede navne som C.F. Hansen, G.F. Hetsch og senere M.G. Bindesbøll. Det er ikke underligt, at Kornerup står i skyggen af de andre, for han har kun lagt navn til ganske få værker.

Godt nok var han uddannet arkitekt, men allerede under studierne på Kunstakademiet valgte han en karriere inden for opsyn og ledelse i byggeriet fremfor karrieren som praktiserende arkitekt.

At han alligevel dukker op i arkitekturbøgerne skyldes ét bygningsværk, som er det eneste selvstændigt udførte og endnu eksisterende, der med sikkerhed kan tilskrives ham, og det er rådhuset i Vordingborg.

Kongelig bygningsinspektør

Kornerup blev som ung mand indskrevet på Det Kongelige Kunstakademi. Han gjorde hurtigt fremskridt, og som 20-årig blev han tildelt den lille sølvmedalje, tre år senere den store sølvmedalje samt den lille guldmedalje. Efter at have afsluttet sin uddannelse fik han en fast stilling hos arkitekt Christian Bernhard Hornbech. Kornerup blev hos Hornbech indtil 1831, hvor han blev udnævnt til kongelig bygningsinspektør for Lolland og Falster.

Det var som inspektør for Lolland og Falster, at Kornerup kom i kontakt med bystyret i Vordingborg, som bad ham tegne deres nye rådhus i 1833. Opgaven blev startskuddet på etableringen af Kornerups selvstændige virke.

Året efter, at Hornbech var fratrådt sin stilling i 1849, overgik det kongelige bygningsinspektorat for København til Kornerup. Dertil kom inspektorater for Sorø og Præstø. Blandt de mere prestigefulde opgaver var nyindretningen af Christian IX's palæ i efteråret 1864, som skete under hans ledelse.

Restaurering

Ved Realdania By & Bygs overtagelse fremstod huset træt og slidt efter mange års brug. Rummene var præget af systempladelofter, linoleums- og parketgulve og plastikmalede vægge. Der var store sætningsskader i væggene, og et sted gabte væggen hele otte cm. Sætningsskaderne havde været forsøgt repareret så tidligt som 1930, men uden synderligt held.

Mens den ydre facade fremstod som ved husets opførelse - dog med hvide vinduer - så var det indre gennem årene blevet forandret kraftigt.

Ændringer gennem tiden

I 1896 ved arrestens opførelse blev de indre celler i huset overflødige, og disse rum var således blevet ændret. I 1930 skete den største indgriben i husets indretning, da trappen blev flyttet. Tidligere havde trappeforløbet ligget i forbindelse med hoveddøren, men i 1930 lod arkitekt J.O. Lund trappen flytte tilbage i huset, og således opstod den hall, som huset er forsynet med i dag.

Restaurering udvendig og indvendig

Første etape i Realdania By & Bygs restaurering var fundering og udbedring af de omfattende sætningsskader - en ikke nem opgave, da huset ligger klemt inde mellem nabobygninger, og det derfor var umuligt at 'gå ind' udefra. I stedet måtte håndværkerne have gulvene op og dykke ned i jorden den vej. Næste skridt var at fjerne alt det overflødige materiale og restaurere og nyindrette rummene.

I den store byrådssal er de originale plankegulve fundet frem igen, og vægfarven er en genopmaling af den originale, ligesom de øvrige rum er malet i farver inspireret af de oprindelige. Samtidig er der indlagt moderne faciliteter som internet, handicaptoilet og elevator. Rådhuset er ikke ført tilbage til udgangspunktet fra 1845, men i stedet er der lagt en linje, der forsøger at skabe harmoni mellem det oprindelige rådhus med dets lange historie og de tilkomne om- og nybygninger.

Arresten blev revet ned

Den helt store opgave viste sig at blive arresten. Den første ide var at lade den bevare og genanvende. Dette viste sig dog at være en umulighed, så arkitekterne lagde hovederne i blød. Med Praksis Arkitekter i Svendborgs mellemkomst opstod der en ny ide - nemlig at lade arresten rive ned og i stedet opføre en moderne, delvist nedgravet bygning.

Hvor der tidligere var løbegårde og en stor, tung arrestbygning, er der i dag en helt ny bygning. Fløjen er gravet ned i jorden og vindueslys til de store rum kommer fra to store atriumgårde. Langs huset er der skabt en 'rød løber' - en passage, der giver nem adgang til den nye bygning og samtidig skaber sammenhæng mellem Slotstorvet foran huset og parkeringspladsen bag huset. På taget af den nye bygning er der skabt en stor plads - en byterrasse.

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere