x

Fonden Realdania giver 115 mio. kr. til Kronborg og Helsingør Værft

Pressemeddelelse

21. april 2004

Med en bevilling på 115 mio. kr. fra Fonden Realdania er landskabsplanen for havneområdet mellem Kronborg og Helsingør Værft nu økonomisk sikret. Der er tale om en samlet investering på i alt ca. 170 mio. kr., hvoraf Helsingør Kommune og Staten bidrager med ca. 55 mio. kr.

Ideen er at gendanne og fortolke Kronborgs historiske forsvarsanlæg med bastioner og raveliner og samtidig skabe en imponerende værftsplads, der vil forbinde Helsingør by, det gamle værft, havnen og slottet. Det nye bassin og den nye von Scholtens Ravelin bliver til rekreative offentlige rum, der understreger stedets historiske betydning i en nutidig sammenhæng.

Hermed er der skabt en overbevisende arkitektonisk og sammenhængende løsning for et unikt placeret område, der siden værftets ophør har været genstand for megen debat. Med planen åbnes Kronborg ind mod byen og tilknytningen til værftet og havnen understreges i valget af materialer – belægninger og bolværker i granit og træ, kombineres med fint bearbejdede detaljer i stål ved kanter og apteringer.

”Realdania lægger stor vægt på at være aktivt med til at virkeliggøre denne plan, som på forbilledlig vis kombinerer slottets og værftets historiske værdier med en nutidig og dynamisk udvikling af byen. Visionen er at åbne området mellem Kronborg og værftet ind mod byen og gøre det til en naturlig del af byens liv”, udtaler Flemming Borreskov, adm. direktør i Fonden Realdania.

Kronborg er placeret på UNESCOs liste over verdens monumenter, og slottet udgør en vigtig del af den danske kulturarv. Landskabsplanen for området  mellem Kronborg og værftet er en del af en større plan, som også omfatter Slots- og Ejendomsstyrelsens  restaurering af selve Kronborg og Helsingør kommunes konvertering af værftsbygninger til et kulturcenter – Kulturværftet. Over  10 år investeres i alt ca. 500 mio. kr. i den samlede plan.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, telefon 7011 6666

FAKTAARK

Økonomi

Landskabsdelen  170 mio. kr.
 
Kulturværftet – 1.etape, Helsingør kommune 175 mio. kr.
  
Helsingør kommunes køb af bygning på værftet, 1.etape 10 mio.kr. 
 
Kronborg – renovering og ombygninger, Slots- og Ejendomsstyrelsen 150 mio. kr.
 

Projekt

Der skabes et stort rum omkring slottet, så Kronborgs placering på pynten i Øresund understreges. Omgivelserne bearbejdes, så denne åbenhed også ses inde fra byen, og forståelsen af Kronborg som forsvarsanlæg med sine bastioner og raveliner gøres tydelig.

Det gamle værftsområde omdannes, enkelte kulturlag, som granitdokken, bevares, en ny værftsplads anlægges foran kulturværftet. Pladsens materialer understreger det maritime og fornemmelsen af det værft, der engang lå her. Pladsen forbinder byen med Kronborg i en treenighed, hvor alle dele er ligeværdige medspillere, og hvor vandringen fra byen langs havnen er en smuk og spændende tur.

Det nye bassin og den nye von Scholtens ø skaber nye multifunktionelle, offentlige steder, som er afstemt i forhold til Kronborgs historiske og arkitektoniske krav og samtidig åbner mulighed for den moderne bys behov for rekreative arealer til arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Visuel kontakt mellem byen og Kronborg er helt afgørende for oplevelsen af den historiske dimension. Forslaget lægger adgangsvejen til nordre mole i bagkanten af von Scholtens bastion, og derved kommer bastionen til at ligge i havnebassinet, og forsvarsværket bliver modstillet byen og den store vandflade i havnen.

Von Scholtens Ravelin genskabes som form, men ikke som historisk genopbygning af den oprindelige bastion. Det vil sige, at øen genetableres med sin ydre afgrænsning, med granitkant, som en græsklædt ø midt i havnen. Det er tanken, at dette rum kan bruges til en række aktiviteter sommeren igennem, og når stedet ikke er i brug at præcisere udstrækningen af Kronborgs forsvarsværker. Genskabelsen af bastionen er ikke en historisk genopbygning, men en arkitektonisk præcisering skabt i fint detaljerede bearbejdninger af havnekajer, kanter og belægninger i sten, græs og grus.

Langs den bynære havn anlægges neden for Havnegade en sænket promenadekaj af træ, så det bliver muligt at komme tættere på vandet og skibene langs kajen. Mod den eksisterende kaj er bænke, så det bliver muligt at sidde her og se ud over havnen og Kronborg.

Foran Wibroes plads udvides kajarealet, så der dannes en bredere promenade for anlæg af særlige skibe, f.eks. Kongeskibet.

Den samlede plan forventes at være gennemført i 2008.