x

Projekt Kulturhavn Kronborg har finansieringen på plads

Pressemeddelelse 21. februar 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Slots- og Ejendomsstyrelsen: Det er en stor dag for Projekt Kulturhavn Kronborg. Folketingets Finansudvalg har i dag godkendt projektet. Finansieringen er dermed på plads, og Kulturhavn Kronborg er på vej fra planlægning til gennemførelse.

Bag projektet står Helsingør Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Realdania, og det er tre både glade og tilfredse partnere, der ser frem til at komme i gang med projektet, som skal fremhæve Kronborg som kulturel verdensarv og knytte slottet, havnen og Helsingør by bedre sammen. Planen er udarbejdet af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, Helsingør.

Den samlede økonomiske ramme for Projekt Kulturhavn Kronborg er på 291 mio. kr. Finansieringen er fordelt med 213 mio. kr. til Realdania, 52 mio. kr. til Helsingør Kommune og 26 mio. kr. til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Projekt Kulturhavn Kronborg er fundamentet for udviklingen af et nyt kulturområde omkring Kronborg og Helsingør Havn. Der bliver bygget nye kajanlæg og nye pladser, og vest for Kronborg etableres et nyt parkområde, mens en ravelin opføres i havnebassinet. Ravelinen var en del af Kronborgs tidligere fæstningsanlæg og bliver anlagt i en moderniseret form.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, siger:
- - Vi ser frem til at få realiseret Jeppe Aagaard Andersens landskabsplan for Kulturhavn Kronborg. Planen har en elegant arkitektonisk balance mellem gammelt og nyt og sikrer samtidigt en helhed mellem Kronborg og værftet og en nutidig og dynamisk udvikling af byen. Kulturhavnen vil give nyt liv til området og udvikle Helsingør by. Både byens borgere og dens mange besøgende vil få gavn og glæde af de mange aktiviteter, der følger i kølvandet af hele projektet.


Han suppleres af Helsingørs borgmester Per Tærsbøl:
- Det er en rigtig god dag, fordi vi har fået finansieringen på plads. Projektet vil løfte kommunen, og det glæder mig især, at vi er tre partnere, der kan arbejde sammen om udviklingen af området. Vi får et unikt kulturområde, der ikke har sin lige andre steder, og jeg er overbevist om, at området ikke kun vil blive til gavn for borgere og turister, men også tiltrække nye investorer.

Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov:
- Det er glædeligt, at vi nu kan gå i gang med at virkeliggøre de spændende idéer, som er indeholdt i Kulturhavn Kronborg-projektet. Jeg er overbevist om, at realiseringen af projektet vil skabe liv på og omkring Kronborg, og samtidig bliver der skabt en ramme, der styrker slottets status som verdensarvsmonument.

Projekt Kulturhavn Kronborg ventes at stå klar til indvielse i 2012. På havneområdet konverterer Helsingør Kommune sideløbende nogle af de gamle værftsbygninger til Kulturværftet, indeholdende nyt hovedbibliotek og diverse kulturfaciliteter, mens Slots- og Ejendomsstyrelsen fortsætter restaureringen af selve Kronborg. Endvidere arbejdes der på at etablere et nyt Søfartsmuseum i dokken mellem værftsbygningerne og Kronborg. De sidste anlægsarbejder på Kulturhavn Kronborg kan blive lavet, når et nyt Søfartsmuseum står klar.

Helsingør Byråd frigav kommunens del af finansieringen på et møde i mandags, mens Folketingets Finansudvalg i dag sagde ja til at bidrage med statens andel.

Byggestart ventes at blive hen over sommeren.
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Specialkonsulent Jacob Holst Andersen, tlf. 33951730/mobil 41289511, e-mail jho@ses.dk