x

Kulturhavn Kronborg indvies 25. maj

Pressemeddelelse 22. februar 2013

Helsingør inviterer til fest – og du er velkommen. Så kort kan det siges, når Projekt Kulturhavn Kronborg indvies 25. maj, og borgere, turister og gæster fra både nær og fjern er inviteret til åbningen af Kronborgs nyfortolkede omgivelser med fokus på de historiske forsvarsværker og plads til aktive byrum.

Værterne ved åbningsfesten er partnerskabet bag byggeriet: Realdania, Helsingør Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Og hovedtaler bliver kulturminister Marianne Jelved, der officielt indvier det nye område.

Projekt Kulturhavn Kronborg er et landskabsprojekt, der først og fremmest har ændret omgivelserne omkring et af Danmarks nationale klenodier, Kronborg Slot, og åbnet området mellem slottet og Helsingør by. Tidligere grænsede Kronborg op til de gamle industriarealer fra tiden med Helsingør Værft. Nu har Projekt Kulturhavn Kronborg genskabt nogle af slottets historiske forsvarsværker som glaciset mod nord, ravelinen i havnebassinet og voldgraven ind mod slottet. På den måde træder Kronborgs dramatiske profil tydeligere frem, og kulturarven bevares. Samtidig er forbindelsen til Helsingør Værft tydelig via Værftspladsen og de moderniserede kajanlæg, der binder byen og borgen bedre sammen og åbner Helsingør mod vandet. Kulturhavn Kronborg har også moderniseret Helsingør Havn, der har fået nye belægninger og kajanlæg, som inviterer sejlende turister indenfor og giver plads til smukke skibe.

Projekt Kulturhavn Kronborg er fundamentet for arbejdet med at forvandle Helsingør fra at have været en industriby til at blive en kulturby. Budgettet er på 291 mio. kr.

Det er partnerskabet i et samarbejde med landskabsarkitekt, Jeppe Aagaard Andersen, der har skabt projektet.

Programmet for indvielsen bliver offentliggjort i løbet af foråret.

Fakta

Projekt Kulturhavn Kronborg – kort fortalt

Projekt Kulturhavn Kronborg er et nyt internationalt kulturområde, der fremhæver Kronborgs enestående beliggenhed ved kanten af Øresund. Samtidig forbinder projektet Helsingør By med slottet og åbner byen mod vandet. Det sker via Værftspladsen og den udvidede Kongekaj. Området huser også kulturcentret Kulturværftet og MS Museet for Søfart, der er selvstændige projekter og ikke en del af Projekt Kulturhavn Kronborg.

Projekt Kulturhavn Kronborg skal bruges af borgere og gæster – både til arrangementer så som koncerter eller friluftsteater, men området indbyder også til en rask gåtur ved vandet eller til at nyde en stille is i solen. Helsingør Havn er moderniseret og skal tiltrække sejlende turister og gerne museumsskibe.
Kulturhavn Kronborg er fundamentet for udviklingen af kultur- og friluftslivet i Helsingør Kommune samtidig med, at projektet styrker Kronborgs position på UNESCOs Verdensarvsliste.

Byggeriet – kort fortalt
Projekt Kulturhavn Kronborg er realiseret i et partnerskab mellem Realdania, Helsingør Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen, SES). Det er sket i et samarbejde med landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen.

Budget: 291 mio. kr.
Realdania bidrager med 213 mio. kr.
Helsingør Kommune står for 52 mio. kr.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme med 26 mio. kr.
Første spadestik blev taget 18. september 2008.

Bygherrerådgiver: Cowi A/S og landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, Helsingør.
Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S.
Underrådgivere: Rådgivende ingeniører Niras A/S og arkitektfirmaet Juul-Frost Arkitekter A/S.