x

Kvæsthusprojektet – fra forladt færgeleje til fremtidens byrum

Pressemeddelelse 8. marts 2016

Tag med Realdania By & Byg Klubben på besøg i Københavns Havn og oplev det storstilede Kvæsthusprojekt, der forvandler et forladt færgeleje til fremtidens byrum med varieret by- og kulturliv året rundt. Kvæsthusselskabets direktør, Ole Bach, fortæller her om projektet.

Engang var området præget af jernbanespor, kørebaner, kraner, skure, ramper, fortøjningspullerter osv. Om kort tid bliver det i stedet pavilloner, caféer, teaterscener, musiksteder og anløbsbroer for sejlskibe, vandtaxier og turbåde, som møder de besøgende.

Københavns Havn gennemgår i disse år en gennemgribende forvandling fra industrihavn til rekreativt område med havnebade, levende byrum og kultur helt ned til vandkanten. Kvæsthusmolen er ingen undtagelse. Her - hvor Oslobåden i sin tid havde anløbssted - færdiggør Kvæsthusselskabet i løbet af de næste måneder en gigantisk ombygning, der vil omdanne det tidligere moleområde og færgeleje til et moderne, pulserende og rekreativt byrum til gavn for borgere og besøgende.

En eventyrlig hverdagsplads

Med en uovertruffen placering lige ud til Københavns Havn - med Nyhavn på den ene side og Frederiksstaden og Amalienborg på den anden side og med Skuespilhuset som nærmeste nabo - omfatter projektet ikke alene Kvæsthusmolen, men også selve bassinet mellem molen og kajkanten og en såkaldt kyssetrappe.

- Den bærende idé i Kvæsthusprojektet er at skabe større sammenhæng i området og skabe rum for et mangfoldigt byliv. Vi ønsker at skabe en eventyrlig hverdagsplads, der rummer et varieret by- og kulturliv året rundt. Projektet skal desuden skabe et enklere og mere logisk trafikmønster og styrke parkeringen i området og selvfølgelig samtidig bidrage med et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde, siger direktør for Kvæsthusselskabet, Ole Bach.

Brugbar og attraktiv året rundt

Pavilloner, der rummer caféer og udendørsscener, samt anløbsbroer for sejlskibe, vandtaxier og turbåde og en Kyssetrappe tæt på vandoverfladen er nogle af de elementer, der skal omdanne Kvæsthusmolen til et levende byrum, der giver både borgere og besøgende lyst til at slå sig ned og nyde en forfriskning og omgivelserne.

- Gennem materialevalg, lyssætning og størrelse skal området være en plads, der er brugbar og attraktiv på alle tider af året. Selve pladsen, der strækker sig fra Nyhavn til molespidsen, belægges med mørkt, råt og rillet beton, som skal spille op imod Skuespilhusets mørke facade, og overgangen mellem land og vand opblødes, så der bliver mulighed for forskellige rekreative aktiviteter på og ved vandet, siger Ole Bach.

Parkering under jorden

I Kvæsthusbassinet og på ydersiden af molen vil mindre både og store sejlskibe kunne lægge til kaj, og for enden af Kvæsthusbassinet etableres Kyssetrappen; en 65 meter bred trappe i træ, der går lige ned til Kvæsthusbassinet, og som giver en fornemmelse af at stå midt i vandet. Under Kvæsthusmolen etableres et tre-etagers parkeringsanlæg med plads til 500 biler.

- Tiden, hvor parkering alene handlede om p-pladser og p-huse, er forbi. I dag er parkering en væsentlig del af byudviklingen og byoplevelsen. Parkering er noget, vi har brug for i byerne, men som ingen ønsker at bruge tid og slet ikke plads på. Men placeret, indrettet og udtænkt på den rigtige måde kan parkering være et aktiv, der skaber merværdi - ikke kun for bilejeren, men for alle, der bor, arbejder og færdes i området - og ved at placere parkering under jorden, bliver der frigjort vigtig plads til alt det sjove ovenpå, understreger Ole Bach.

Kvæsthusprojektets elementer

Kvæsthusprojektet udgøres af forskellige elementer, der indbyrdes understøtter hinanden:

Kvæsthuspladsen: Det offentlige byrum med fleksible rammer for en bred vifte af aktiviteter som beachvolley, teater, marked, caféliv, koncerter osv.

Parkeringsanlægget: Det underjordiske parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen med plads til 500 biler.

Kvæsthusbassinet: Det tidligere færgeleje, der omdannes til et rekreativt område med anløbsmuligheder for små og store skibe.

Byggeriet, der realiseres i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater via Realdania By & Bygs datterselskab, Kvæsthusselskabet A/S, ventes færdig i sommeren 2016.