x

Ny Kvæsthusplads bliver centrum for kultur og byliv

Pressemeddelelse 30. januar 2015

Jeudan køber Københavns nye underjordiske parkeringsanlæg ved Skuespilhuset af Realdania. Det baner vejen for mere byliv på den kommende Kvæsthusplads og i det nærliggende historiske byområde, Frederiksstaden. Samtidig indgår Kulturministeriet, Jeudan og Realdania en aftale, der bl.a. betyder mange kulturarrangementer på Kvæsthuspladsen i København året rundt.

- Kvæsthusprojektet bliver en styrkelse af kulturlivet i Københavns hjerte. Med den nye plads, der opstår omkring Skuespilhuset, får Det Kongelige Teater endnu smukkere omgivelser – til glæde for de mange teatergæster og for byens borgere og turister. Og med den nye Kvæsthusplads, som efter planen står færdig i efteråret 2015, får teateret oven i købet en ny scene til udendørs aktiviteter med byen som kulisse, siger kulturminister Marianne Jelved.

Kulturministeriet, repræsenteret v. Det Kongelige Teater, Jeudan og Realdania danner samtidig en forening, Ofelia Beach, der bl.a. sikrer, at københavnerne kan glæde sig til mange kulturarrangementer på den nye Kvæsthusplads. Foreningen skal i fremtiden stå for både planlægning og afvikling af forestillinger og arrangementer og derigennem sikre Kvæsthuspladsens rolle som fornem ramme om kultur og byliv.  

Jeudan køber p-anlæg


Baggrunden er en aftale mellem Realdania og Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Jeudan om, at Jeudan køber det nye underjordiske parkeringsanlæg, som lige nu tager form ved Skuespilhuset, og som forventes at være klar til brug i efteråret. P-anlægget, som er i tre etager under jorden og får plads til 500 biler, spiller en nøglerolle i at styrke områdets attraktivitet med den helt nye Kvæsthusplads og et betydeligt løft til den tilstødende Sankt Annæ Plads.

Realdania udfører og finansierer Kvæsthuspladsen og p-anlægget med en samlet donation på ca. 600 mio. kr., hvoraf en mindre del kommer tilbage til Realdania ved salget af p-anlægget til Jeudan. I forbindelse med anlægget nedlægges i alt 500 p-pladser i bydelen i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning – en beslutning, som netop har banet vejen for at give Sankt Annæ Plads et løft og styrke bylivet.

Transformation af området

Det Realdaniaejede Kvæsthusselskabet arbejder for tiden på højtryk med at færdiggøre p-anlægget og Københavns nye plads, der strækker sig ud i Københavns Havn med Skuespilhuset, Frederiksstaden og Nyhavn som naboer. I foråret 2016, når omdannelsen af Sankt Annæ Plads nærmer sig sin afslutning, er det planen at indvie hele det nye område.

-Nu får vi endelig transformeret dette område med den fantastiske beliggenhed og får skabt nye muligheder både over og under jorden. Vi glæder os til at kunne indvie hele området til næste forår - med Kvæsthuspladsen, p-anlægget og Sankt Annæ Plads, hvor vi lige har taget første spadestik til omdannelse og klimasikring. Målet er at skabe et aktivt byrum fyldt med mennesker, aktivitet og kulturelle oplevelser. Takket være p-anlægget, der kommer i trygge hænder hos Jeudan, skabes der plads til al dette over jorden, samtidig med, at bilisterne får en helt unik parkeringsoplevelse, når det nye anlæg møder dem med lyse og trygge rammer – og er en arkitektonisk oplevelse i sig selv. Alt i alt et markant løft til områdets byliv, siger Realdanias adm. direktør Jesper Nygård.

Også Jeudan glæder sig over de nye aftaler:

- Som en større virksomhed i København er det en del af vores strategi at deltage i udviklingen af København og få byen til at vokse og blive et bedre sted. Det er derfor oplagt, at vi er en del af projektet og engagerer os i at skabe et sammenhængende og indbydende bymiljø i hele Kvæsthuskvarteret til glæde for beboere, virksomheder og turister, siger Jeudans adm. direktør Per W. Hallgren.

God parkeringsoplevelse

Selve det at parkere skal være en kvalitetsoplevelse, når man i fremtiden ankommer til Kvæsthuspladsen og Sankt Annæ Plads, hvor tilkørslen til det nye anlæg skal ligge. Anlægget er blevet til med inspiration fra de meget elegante p-anlæg, man bl.a. finder i Lyon i Frankrig. Et højloftet rum i anlæggets ene side skal give et markant lysindfald på parkeringsdækkene, og det skal sammen med lyse parkeringsdæk med få søjler gøre parkeringen let og tryg.

Et anlæg af denne standard koster væsentligt mere at opføre, end man kan få for det på markedet. Det tab, som Realdania tager ved at sælge anlægget til Jeudan til markedspris, er således en filantropisk donation, der skal højne livskvaliteten i Københavns hjerte.

Inspiration fra New York

Det nye offentligt-private samarbejde mellem Kvæsthusmolens to grundejere, Kulturministeriet og Jeudan, og med Realdania som bidragyder, er et dansk eksempel på et såkaldt Business Improvement District. Inspirationen kommer bl.a. fra Bryant Park, der er blevet en af New Yorks mest attraktive parker, og som er finansieret i et offentlig privat samarbejde.

Foreningen Ofelia Beach finansieres således af Jeudan, som betaler et bidrag pr. parkering i p-anlægget, og Realdania, som giver et éngangsbeløb til foreningen Ofelia Beach. Kulturministeriets bidrag består af Det Kongelige Teaters aktiviteter på Kvæsthuspladsen, samt teaterets kunstneriske kuratering af de kulturelle arrangementer på pladsen i øvrigt – inden for rammerne af foreningen.

 
 • Kvæsthusselskabet A/S er den forretningsmæssige og juridiske enhed bag opførelsen af parkeringsanlægget.

 • Kvæsthusselskabet A/S er etableret som et datterselskab til Realdania By.

 • Kulturministeriet/Det Kongelige Teater er bygherre på pladsprojektet.

 • Kvæsthusselskabet er bygherre på parkeringsanlægget.

 • Kvæsthusselskabet A/S står for byggerierne som koordineres af en styregruppe med repræsentanter fra Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater.

 • Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, der tegnede Skuespilhuset, er også arkitekterne bag Kvæsthuspladsen og parkeringsanlægget.

 • COWI er ingeniører på projekterne.

 • NCC er entreprenører på byggegruben.

 • Norisol er entreprenører på pavillonerne på pladsen.

 • Jakon er entreprenører for apteringen i parkeringsanlægget.

 • Aarsleff er entreprenører for belægningen på pladsen.

 • Wicotec Kirkebjerg er entreprenører for teknikken i parkeringsanlægget.

 

 • Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.
 • I tillæg til parkeringsanlægget under Kvæsthuspladsen driver Jeudan yderligere to bemandede parkeringsanlæg i indre København: Jeudan Parkering på Gl. Mønt og i Dr. Tværgade.
 • Med det nye parkeringsanlæg vil Jeudan Parkering sammenlagt råde over mere end 1.000 parkeringspladser i indre København.
 •  Som en større virksomhed i København er det en del af Jeudans strategi, at deltage i udviklingen af byen, herunder ejer og driver koncernen blandt andet TorvehallerneKBH.

 • Den nuværende Kvæsthusmole er 320 meter lang og 50 meter bred.

 • Molen består mest af opfyld fra 1800-tallet.

 • Bolværket, der er fra 1938 og 1968, skal fornyes i forbindelse med anlæg af pladsen.

 • Kvæsthusbassinet er ca. 8 meter dybt og kan tage imod store skibe.

 • Den kommende Kvæsthusplads strækker sig fra spidsen af Kvæsthusmolen i nord, rundt om Skuespilhuset og til Nyhavn i syd, og er i alt 450 meter lang.

 • Parkeringsanlægget indrettes i tre etager under Kvæsthuspladsen.

 • Anlægget kan rumme op til 500 personbiler.

 • Anlæggets hovedattraktion bliver et forbindelsesrum, der strækker sig i hele parkerings-anlæggets længde i tre etagers højde og bidrager til, at anlægget bliver lyst, trygt og let at orientere sig i.

 • I forbindelsesrummet findes også de rullende trapper mellem etagerne.

 • Nedkørslen til anlægget bliver anlagt på Sankt Annæ Plads ud for Kvæsthusbassinet.

 • Det samlede budget for Kvæsthusprojektet er ca. 600 millioner kroner. Beløbet dækker både pladsen og parkeringsanlægget.