x

Kvæsthusprojektet hædret af Hovedstadens Forskønnelse

Pressemeddelelse 7. december 2016

Fornem hæder fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse til pladsen på Kvæsthusmolen og det nye parkeringsanlæg.

Udformningen af Kvæsthusmolen og parkeringsanlægget er velfungerende og smukke løsninger på krævende problemstillinger, og sammen udgør de en overbevisende helhed – til stor gavn for byen.

 
De rosende ord stammer fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, som en del af motivationen for at hædre pladsen på Kvæsthusmolen og det tilhørende parkeringsanlæg. Hædersprisen blev overrakt ved foreningens årlige diplomoverrækkelse, som fandt sted den 6. december i Bygningskulturens Hus i København.

Pladsen på Kvæsthusmolen, også kendt som ’Ofelia Plads’, og det underjordiske parkeringsanlæg udgør et nyt byrum i København, der blev åbnet den 29. juni 2016. Projektet er tænkt sammen med Skuespilhuset, Frederiksstaden og den tilstødende nyrenoverede Sankt Annæ Plads, som åbnede samme dag. Tilsammen danner de to nye pladser et nyt rekreativt byområde med plads til både store kulturoplevelser og stille stunder.

Det var projektdirektør Ole Bach fra Kvæsthusselskabet, der modtog diplomet sammen med Kulturministeriet og Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som har tegnet både pladsen og parkeringsanlægget.

”Efter fem års arbejde over og under jorden er det en fornøjelse at se, at projektet er blevet vel modtaget af både brugere og eksperter. Tak for samarbejdet til Lundgaard & Tranberg og til de mange samarbejdspartnere og borgere, som har bidraget til den spændende proces med at udvikle dette centrale og velbesøgte byrum”, sagde Ole Bach ved prisoverrækkelsen.

Der blev uddelt to diplomer. Det andet diplom gik til Urban Riggers containerkollegiet på Refshaleøen.

Fakta om Kvæsthusprojektet

Kvæsthusprojektet er geografisk placeret ud til Københavns Havn mellem Nyhavn på den ene side og Frederiksstaden og Amalienborg på den anden. Projektet er tænkt sammen med Frederiksstaden og skal bidrage til byens kvaliteter på samme internationale niveau, som denne bydel gør. Ligeledes er Kvæsthusprojektet tænkt sammen med Skuespilhuset og Sankt Annæ Plads.

Projektet omfatter tre hovedelementer, som indbyrdes understøtter hinanden i ét sammenhængende hele:

• Ofelia Plads - Københavns nye store plads på Kvæsthusmolen.
• Kvæsthusbassinet og trappeanlæg (Kyssetrappen), der danner rammen om et nyt og spændende havnemiljø.
• Parkeringsanlægget under Ofelia Plads med plads til 500 personbiler.

Ofelia Plads og Kyssetrappen er i dag ejet af Kulturministeriet og Det Kongelige Teater. Det Kongelige Tea-ter og Jeudan, der driver parkeringsanlægget under Ofelia Plads, har - sammen med Realdania - etableret Foreningen Ofelia Plads, der driver aktiviteter på pladsen.

Kvæsthusprojektet er blevet realiseret i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater gennem Realdania By & Bygs datterselskab Kvæsthusselskabet A/S. Projektet har væ-ret organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Det Kongelige Teater og Realdania.
Se program for aktiviteter, læs mere om pladsen og find kontaktinfo på www.ofeliaplads.dk

Fakta om Foreningen Hovedstadens Forskønnelse

Foreningens formål er at arbejde for at bevare og øge hovedstadens skønhed samt forbedre dens miljø. Som led i formålets opfyldelse arbejder foreningen for at bevare historiske og karakteristiske bygninger og miljøer, ligesom foreningen søger at fremme nye tidstypiske bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau. Formålet søges endvidere fremmet ved at skabe større fortrolighed med og interesse for byens arkitektoniske og andre byæstetiske værdier, ved at skabe debat om byens udvikling og ved at være talsmand over for offentlige myndigheder og andre i disse spørgsmål.

Kontakt: Ole Bach, direktør for Kvæsthusselskabet tlf: 21 57 53 97