x

Kvæsthusprojektet modtager årets In-Situ Pris

Pressemeddelelse 31. marts 2017

Kvæsthusmolen i København, som Realdania By & Byg har været involveret i, belønnes med årets In-situ Pris. I begrundelsen hedder det bl.a., at projektet ”løfter veludført håndværk og stringent arkitektur til en rumlig oplevelse præget af overskud og generøsitet”. Prisen uddeles af Fabriksbeton-foreningen i Dansk Byggeri.

”København har fået et nyt og storslået samlingssted, hvor man får blæst i håret, løfter blikket og glæder sig over at være københavner. Her har holdet bag den nye udformning af Kvæsthusmolen sat grundlæggende arkitektoniske elementer i spil. Over vandspejlet i terrænniveau ligger pladsen, som danner en befriende neutral og underspillet baggrund for menneskers ophold – både på stille hverdage og dage med festligt leben. Nedenunder pladsen ligger et treetagers parkeringsanlæg, hvor dagslyset og en særlig kunstnerisk belysning forlener dette rum med dagligdagens poesi – tænk, hvad dagslys kan gøre for noget så prosaisk som en underjordisk parkeringskælder!”

Med disse poetiske ord indledes motiveringen for tildelingen af årets In-situ Prisen 2017 til Kvæsthusprojektet – det nye byrum og parkeringsanlæg i Københavns havn.

- Arbejdet med Kvæsthusmolen har krævet et stort og omfattende betonarbejde, hvor vi har afprøvet nye muligheder og løsninger. Tildelingen af årets In-Situ Pris er en stor anerkendelse af dette arbejde og en påskønnelse af det visuelle udtryk, vi har skabt med det nye byrum, midt i det historiske København, siger Kvæsthusselskabets direktør Ole Bach.

Unik anvendelse af in-situ støbte konstruktioner

Bag projektet står arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg samt COWI, NCC og Per Aarsleff og bygherrerne Kvæsthusselskabet og Kulturministeriet, og aktørerne tildeles prisen i fællesskab for med projektet at løfte ”veludført håndværk og stringent arkitektur til en rumlig oplevelse præget af overskud og generøsitet”.

Bag In-situ Prisen står Fabriksbetonforeningen i Dansk Byggeri, som tillige betoner, at det nye byrum ved Kvæsthusmolen byder på ”unik anvendelse af in-situ støbte konstruktioner”.

Kvæsthusprojektet er blevet til i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater gennem Realdania By & Bygs datterselskab Kvæsthusselskabet A/S. Per Aarsleff A/S har været entreprenør på Ofelia Plads, mens NCC A/S har været entreprenør på det underliggende parkeringsanlæg.

Om In-situ Prisen

• In-situ Prisen uddeles af Fabriksbetonforeningen, som er en brancheforening for fabriksbeton-producenter i Dansk Byggeri. Prisen uddeles til personer eller firmaer, som har stået for unikt arbejde i pladsstøbt beton, og som har udfordret materialets formbarhed og potentiale
• In-situ Prisen består af 50.000 kr. eller anden erkendtlighed, der har relation til det værk eller den gerning, der ønskes præmieret. Beløbet deles mellem vinderprojektets arkitekt- og entreprenør-virksomheder. In-situ Prisen støttes i år af Aalborg Portland samt forskallingsleverandørerne PASCHAL-Danmark, PERI Danmark og Brunsgaard.