x

Evaluering af pilotprojektet Landsbyklynger

Evaluering

Udgivelsesdato
2017

Sideantal
56 sider

Forfatter(e)
Realdania
DGI

Download

Denne rapport præsenterer resultaterne af pilotprojekt Landsbyklynger. Et projekt,som omhandler etableringen af fem landsbyklynger i perioden 2015-2017.

Rapportener udarbejdet af Sekretariat for landsbyklynger for DGI og Realdania, som står bag projektet. Fokus i evalueringen er erfaringerne fra de fem landsbyklynger, som har medvirket i projektet. Evalueringen danner afsæt for etablering af yderligere 25 landsbyklynger.

Det sker i 2017-2018 med kampagnen Landsklynger, der er et partnerskab mellem DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden (LOA). Denne evalueringen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra de styregruppemedlemmer, kommunale repræsentanter og proceskonsulenter, der har været involveret i etableringen og udviklingen af de fem pilotklynger.

Du kan læse mere om vores arbejde med landsbyklynger på projektbeskrivelsen:

Landsbyklynger