x

Tolv nye landsbyklynger vil styrke fællesskabet

Pressemeddelelse 9. juni 2017

Der er nu sat navn på ikke mindre end tolv nye landsbyklynger. Klyngerne vil gennem samarbejde tage kampen op og vise nye veje til, hvordan de små lokalsamfund kan udvikle sig positivt og danne rammen om et aktivt liv med høj livskvalitet. Landsbyklyngerne får støtte af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden.

I alt er der nu 24 landsbyklynger, fordelt over hele landet. Tilsammen dækker klyngerne et befolkningsgrundlag på 120.000 borgere, og flere hundrede frivillige ildsjæle er involveret i samarbejdet. Klyngerne har fået støtte til et udviklingsforløb som en del af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfondens landsdækkende kampagne, der løber frem til 2018.

Formålet med kampagnen er at se, hvordan frivillige borgere gennem fælles, strategisk indsats selv kan være med til at styrke livet i landsbyerne – ved at være fælles om ressourcer og faciliteter og ved at opdyrke en fælles identitet.

Fem af de i alt 24 landsbyklynger har siden 2015 deltaget i et pilotprojekt. De fem piloter ligger hhv. i kommunerne Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Vordingborg, Ringkøbing-Skjern og Hjørring. En evaluering af de fem pilotprojekter viser, at landsbyklyngerne med stor tydelighed skaber større sammenhold og udvikling i lokalområderne. Blandt adspurgte i de fem pilotklynger svarer:

•87% at de mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde.

•87% mener, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet.

•94% peger på, at de vil anbefale projektet til andre lokalsamfund.

Arbejdet i de tolv nye klynger begynder for alvor efter sommerferien. Her skal der blandt andet etableres styregrupper og findes navne til klyngerne. Allerede nu har flere af klyngerne et særligt fokus for deres samarbejde. Blandt andet nævnes en fælles forenings- og kontingentstruktur på tværs af landsbyerne i klyngen og involvering af tilflyttere.
Geografi er også afgørende for samarbejdet i klyngerne. I en enkelt af klyngerne ligger landsbyerne i tre forskellige kommuner, hhv. Mariagerfjord, Viborg og Rebild Kommuner. Klyngen i Vejle Kommune udmærker sig ved, at de landsbyer, som deltager, ikke ligger geografisk sammen. Men uafhængig af den geografiske spredning er dog allerede et godt samarbejde mellem de lokale borgere. 

Forud for, at de nye klynger har ansøgt om støtte, har kampagnesekretariatet afholdt godt 100 orienteringsmøder. Her har frivillige borgere og repræsentanter fra de kommunale forvaltninger samt lokalpolitikere deltaget. Der er på den måde allerede en høj grad af involvering i klyngerne.

Det forventes, at der yderligere bliver givet støtte til op til seks landsbyklynger i løbet af efteråret.

Citater

Carsten Blomberg, afdelingsleder i DGI Lokaludvikling siger: ”Vi glæder os rigtig meget til at følge processen i de nye klynger. Meget tyder på, at der herigennem kan skabes en ny tilgang til den kommunale planlægning i de små lokalsamfund og involvering af borgerne i planlægningsarbejdet.”

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, siger: ”Det er overraskende og glædeligt hvor stærkt fritidslivet står i landsbyklyngerne. De fleste steder er det krumtappen i at skabe fællesskab og sammenhold. Det danske foreningsliv, aktivt udeliv og masser af frivilligt arbejde bærer og skaber engagement – det ser vi frem til at være med til at styrke endnu mere i de tolv udvalgte landsbyklynger.”

Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania, siger: ”Det er rigtig positivt, at der er så stor interesse for at danne landsbyklynger. Det peger på, at landsbyklynger kan være en samarbejdsmodel, der kan styrke fællesskaber og udvikling på tværs af lokalsamfund - i en tid, hvor en del landsbyer oplever, at folk flytter og indbyggerantallet falder.”

Formålet med kampagnen er at se, hvordan frivillige borgere gennem fælles, strategisk indsats selv kan være med til at styrke livet i landsbyerne – ved at være fælles om ressourcer og faciliteter og ved at opdyrke en fælles identitet. Op til 25 landsbyklynger får støtte til at danne samarbejder. Kampagnen gennemføres af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden og løber frem til 2018. 

Der er nu bevilget støtte til landsbyklynger i følgende kommuner:
• Favrskov
• Frederikshavn
• Faaborg-Midtfyn
• Holstebro
• Kalundborg
• Langeland
• Mariagerfjord
• Norddjurs
• Odense
• Randers
• Rebild
• Ringsted
• Skive
• Svendborg
• Syddjurs
• Vejen
• Vejle
• Viborg
• Aalborg