x

Åbent hus i arkitekten Kay Fiskers maleriske landsted

Pressemeddelelse 23. februar 2016

Søndag den 28. februar åbnes dørene til et særligt landsted i Snekkersten, der var en frontløber for den arkitektur, der senere blev kendt under navnet Bedre Byggeskik. Huset er kun åbent for offentligheden denne dag.

I halvandet år har håndværkere knoklet for at fuldføre en nænsom restaurering af det landsted, som den danske arkitekt Kay Fisker tegnede i 1917. Bag arrangementet og bevaringen af det mindre kendte, men vigtige bygningsværk står ejendomsselskabet Realdania By & Byg, der netop har specialiseret sig i at sikre betydelige eksempler på den danske byggetradition for eftertiden. 

Kay Fiskers landsted i Snekkersten er et af få enfamiliehuse, som han skabte, og selvom det ikke er særlig kendt, bør det indskrives blandt hans hovedværker. I husets arkitektur kombinerer en kun 23 år gammel Fisker internationale strømninger i tiden med danske bygge- og håndværkstraditioner og lægger herigennem ikke blot kim til Bedre Byggeskik-bevægelsens opblomstring ti år senere, men også til den særlige funktionelle tradition, som dansk arkitektur siden er blevet så kendt for

Peter Cederfeld administrerende direktør i Realdania By & Byg

Pumpefabrikantens hemmelige kulturskat

Landstedet er oprindeligt opført som sommerbolig til pumpefabrikant J.W. Friis i 1917 og senere ændret til helårsbolig. Ejendommen på 251 kvadratmeter ligger i Snekkersten med udsigt til sundet. Huset fremstår med den enkelthed i formen, som blev så kendetegnende for Kay Fisker, trods sin suveræne sammensathed, usædvanlige detaljer, rumlige proportioneringer og virkningsfulde stemninger. Huset er opført som en vinkelbygning på grundens højeste punkt og består af et hovedhus, som er en lang og smal bygningskrop i to etager og en sidebygning i én etage, opført som garage og cykelskur.

Sikret for eftertiden

Landstedet blev fredet i 1988, og Realdania By & Byg købte det i 2014 for at sikre det for eftertiden og for at føre det tilbage til sit oprindelige udtryk. Huset havde i tidens løb gennemgået en del ændringer, men Kay Fiskers overordnede ide var stadig synlig under mange lag maling og en ændret indretning. I dag er landstedet restaureret fra kælder til kvist med stor respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, så det igen afspejler Kay Fiskers valg af indretning, farver, materialer og detaljer.

Åbent hus markerer afslutningen af Realdania By & Bygs gennemgribende restaurering. Huset er et meget smukt eksempel på dansk nyklassicisme med inspiration fra Arts and Crafts. Arrangementet er den eneste lejlighed til at se huset, der efterfølgende vil blive lejet ud.

  • Søndag den 28. februar 2016, kl. 12:00 – 16:00
  • Valnøddevænget 10, Snekkersten
  • Adgang er gratis                
OBS! Af trafikale hensyn opfordrer vi besøgende til at benytte offentlig transport. Fra Snekkersten Station til huset er der ca. 20 minutters gåtur. Parkering vil være mulig langs Bøgebakken, som ligger ca. 500 meter fra selve huset.

Om Kay Fisker

Arkitekten Kay Fisker (1893-1965) byggede kun en håndfuld enfamiliehuse. Hans indsats i dansk bygningskultur tegnes af store almene boligbebyggelser som etage- eller rækkehusbebyggelser samt offentlige byggerier inden for sundhedsvæsenet. Mest kendt og skattet er nok Aarhus Universitet i samarbejde med Poul Stegmann og C.F. Møller. Men også byggerier som stationerne på Rønne-Gudhjem banen, ”Vestersøhus”, Hornbækhus, Det danske Akademi i Rom og den funktionalistiske beboelsesejendom "Strygejernet" ved Sankt Jørgens Sø i København tydeliggør Fiskers arkitektoniske spændvidde og formåen.

Format og stilsikkerhed

I årene 1935-54 projekterede Fisker indretningen af en række danske rutebåde med inventar og møbler i en håndværksmæssig og æstetisk udførelse, som ikke siden er set. Han tegnede desuden møbler og kunsthåndværk. Som redaktør af tidsskriftet ’Arkitekten’ i 1920rne, og som underviser og foredragsholder fik han stor indflydelse på den arkitektfaglige udvikling i Danmark.

Han sværgede til en regional, håndværkspræget og funktionel bygningskultur og er kendt for forenkling og raffinering af danske byggetraditioner. Han havde en kærlighed til det helstøbte og overskuelige, og hans værker er derfor enkle i formen, men med et stærkt personligt præg i proportionering og detaljering – og gennemarbejdet til mindste detalje.

Fisker var i sit virke optaget af boligbyggeriets funktionelle og arkitektoniske problemer og han bevarede livet igennem en skepsis over for det fremmedartede og traditionsløse i modernismen. Han var i sine unge år præget af klassicismens formsprog, men kom senere til at spille stor rolle for udviklingen af "den funktionelle tradition", der fortolkede den internationale modernisme.

Hædret med flere priser

Igennem sin karriere blev Kay Fisker hædret med flere nationale og internationale priser, blandt andet Eckersberg Medaljen og C.F. Hansen Medaljen. Han var redaktør af tidsskriftet Arkitekten i perioden 1918-26 og blev i 1936 professor ved Kunstakademiets Arkitektskole. I perioden 1940-43 var han dekan ved samme institution. 

Om Landstedet

At opføre landsteder er en tradition fra antikken. Velhavere har til alle tider opført luksuriøse landsteder. Med liberalismens udbredelse i 1800-tallet, opstod også muligheden for en bolig på landet til nye samfundsklasser – også i Danmark.

Fra århundredeskiftet blev søndagsarbejde forbudt ved lov, og med ferieloven, der blev vedtaget i 1938, fik alle lønmodtagere ret til ferie. Sommerboliger var ikke længere et overskudsfænomen for overklassen, og de begyndte at skyde frem overalt i Danmark. I dag er de fleste landsteder konverterede til helårsboliger, og landstedets mere beskedne efterkommer, sommerhuset, er blevet et udbredt og almindeligt fænomen i Danmark.