x

Lys forude for Lodbjerg Fyr

Pressemeddelelse 10. juni 2016

Fyret ved Lodbjerg, Thy, er et lokalt og velkendt vartegn. Med 3,6 millioner kroner i ryggen fra Realdania, får både fyret, fyrmesterboligen og resten af omgivelserne snart nyt liv og status som levende fyr.

Der er begejstring i Thy, efter at Realdania har bevilget 3,6 mio. kr. til en nænsom restaurering af det 133 år gamle og fredede fyr ved Lodbjerg. Restaureringen skal foregå i et samarbejde mellem Nationalpark Thy, Thisted Kommune, Naturstyrelsen og Realdania. 

Restaureringen er et omfattende projekt, der omfatter både fyret og de omkringliggende bygninger. Det er visionen, at fyret igen skal bliver et levende fyr. Med Nationalpark Thy som ramme sigter projektet mod den brede målgruppe af lokale og områdets mange besøgende udefra. Især er skoleklasser, frivillige, lokale erhvervs- og formidlingsaktører og ikke mindst de mange tusinde vandrere og cyklister, som besøger nationalparken, velkomne som gæster. 

- Lodbjerg Fyr har en unik placering – midt i Nationalpark Thys klitlandskaber - og udgør dermed et naturligt omdrejningspunkt, når det handler om området og dets enestående natur. Dertil kommer, at fyret i sig selv også har en unik historie, som nemt bliver fortalt og oplagt kan formidles med udgangspunkt i bygningerne, siger borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjelgaard Jensen. 

- Projektet på Lodbjerg Fyr understøtter Realdanias initiativer, hvor vi arbejder med at give nyt liv til den bedste del af den bygningsarv, som ikke længere har en funktion. Og hvor vi har fokus på at skabe kvalitet og gode rammer for turisme med afsæt i de stedbundne potentialer.

Lodbjerg fyr er et af de allerbedste danske eksempler på et helstøbt fyranlæg med stor historisk og arkitektonisk kvalitet. Det indgår som et ankerpunkt i et af landets umistelige kulturmiljøer, som en del af Redningsstien i Thy. Vi er overbeviste om, at dette projekt vil bidrage positivt til at skabe et bredt spekter af oplevelser i Nationalpark Thy, siger projektleder i Realdania, Eske Møller. 

Det levende fyr
Den bærende idé i projektet er at bringe stedets kvaliteter i spil på bedst mulige vis. Derfor er det også hele området omkring fyret, der inddrages. 

Lodbjerg Fyr blev opført i 1883 og fungerede som bemandet fyr frem til 2001, hvor det blev automatiseret. Fyret lyser altså stadig, og blinkene kan ses op til 35 kilometer fra kysten. 

Fyret opnåede i 2002 fredningsstatus. I 2008 indgik Skov- og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale med Thisted Kommune om at sikre offentlighedens adgang til fyret og dets omgivelser, samt at udvikle og indrette bygningerne til et støttepunkt for formidling af natur- og kulturhistorie. Denne samarbejdsaftale blev Nationalpark Thy en del af i 2011. 

- Det er et glædeligt og helt afgørende gennembrud i finansieringen af restaurerings- og formidlingsprojektet for Lodbjerg Fyr. Det er ingen tilfældighed, at ordet ”et fyrtårn” betyder andet og mere end bare et fyrtårn, siger Ejner Frøkjær formand for Nationalpark Thy.

 Naturstyrelsen udtrykker også stor glæde over, at projektet nu kan blive en realitet:
- Lodbjerg Fyr har en unik placering midt i Nationalpark Thy, og jeg er glad for, det er lykkedes at sikre fyret for fremtiden. Nu kommer der nyt liv på fyret, så det ud over udsigten fra toppen, nu også kommer til at byde på nye oplevelser og bedre adgangsforhold, siger Peter Ilsøe, direktør for Naturstyrelsen.