Lundsgaard

På Lundsgaard på Fyn har ejerne udnyttet tomme bygninger fra 1880’erne som ramme om en ny selskabs- og driftsform. Visionen er at skabe et kvalitetsbrand for økologiske afgrøder og genskabe landsbytanken: At forene den individuelle landbrugsdrift og landsbyens fællesdrift i en ny forretningsmodel og ét fælles fødevarebrand.

Ny æra

Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” har ejerne, Vini og Rudolf Juel, søsat et projekt, som er en invitation til selvstændige landmænd om – i fællesskab med herregårdens ejere – at dyrke jorden og markedsføre produkter under et fælles navn. For ejerne af Lundsgaard handler det om at bringe livet og fællesskabet tilbage til ejendommen som, da den oprindeligt blev bygget, var beregnet til at huse mange flere mennesker, end den længe har gjort. Avlsgården stod længe tom, men oprindeligt er den opført til, at 50 ansatte kunne bo og arbejde på herregården. Siden har man igen indrettet en lang række boliger samt omdannet det dertilhørende anneks til et moderne og rummeligt kulturhus. Ejerne har en overordnet vision for stedet, nemlig at bringe livet tilbage til herregården og genskabe Lundsgaards betydning for landbrugs- og kulturbilledet i Kerteminde.

Kultur, liv og fællesskab

Konkret har Lundsgaard Gods satset på kvalitet og smag gennem sortsarbejde og udvikling. Herregården har derfor indledt samarbejder med udvalgte kokke, som både får indflydelse på dyrkningen, aftager produkter og bliver en del af landbrugshavens ansigt udadtil. Siden 2015 har Lundsgaard drevet den økologibevidste café Agnes H, beliggende i godsets kulturhus. Projektet har haft bygningsmæssigt udgangspunkt i den vestlige længe i det firlængede avlsanlæg, som er tegnet af August Klein i 1880’erne. Før stod længen tom, og i stedet har man indrettet moderne boliger i stueetagen, hvor avlere såvel som ferierende kan bo. Øvrige nye funktioner er indrettet i tagetagen. Siden projektet blev realiseret, har bygningens tagetage fremstået som ét stort sammenhængende rum, som nu danner ramme om salg, formidling, læring og oplevelser.

Fremtidens Herregård 

Projektet er støttet gennem vores kampagne Fremtidens Herregård, hvor vi arbejder hen imod at sikre de danske herregårdes fremtidige eksistens, samtidig med at de bliver anvendt. 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 7,5 mio. kr.
  • Websites
  • Lundsgaard Gods
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Lundsgårdsvej 15

5300 Kerteminde

 

Relaterede projekter Se alle projekter

CLAY - Keramikmuseum Danmark

Kunstbygningen Filosoffen

Vennerslund

Billeskov

{{ title }}

{{ description }}