x

Et ønske om mere liv 

Den bevaringsværdige bygning fra 1880'erne af arkitekten August Klein havde før projektet ikke været i brug siden 1960'erne. Ejerne kiggede tit på staldene og spekulerede på, hvad den kunne blive til. Lundsgaard var blevet en mindre virksomhed end før i tiden, hvor den også husede mange flere mennesker, end den gør i dag, og ønsket var at skabe mere liv på herregården.  

Kultur som en vitaminindsprøjtning

Oprindeligt søgte ejerne om støtte til at skabe en forpagtningsmodel, hvor unge, økologiske landmænd kunne flytte ind og leje bygninger, maskiner og jord og på den måde prøve kræfter af med specialproduktion under et samlet Lundsgaard-brand. Det blev imidlertid aldrig realiseret og i stedet opstod idéen om at skabe et kulturhus for lokalområdet. Visionen med projektet var at bruge kulturen som en vitaminindsprøjtning til at bringe livet tilbage til herregården. Lundsgaard fik støtte til etablering af café og køkken, lydisolering, et spejlblankt betongulv og en ny trappe, som også kan benyttes som siddepladser. De fritlagte bjælker er bevaret, og en del af bygningen er blevet åbnet til kip. På førstesalen er der lagt nyt gulv i bæredygtigt bambuspaket, og nye ovenlysvinduer er tilføjet. Derudover er der også blevet etableret toiletter og garderobe i den tidligere kalvestald.

Kultur- og erhvervshus

I dag fungerer herregårdens kostalde som kultur- og erhvervshus. Der har været et utal af gæster forbi Kultur- og Erhvervshuset 'Anexet' med tilhørende café. Der bliver afholdt koncerter, julemarked, folkekøkken, naturskole, herregårdsløb, høstmarked, udstillinger og meget andet. Lokaler kan også lejes til erhvervslivets møder, teambuilding-kurser og konferencer.

Og idéen er, at erhvervsdelen og kulturdelen helst skal spille sammen. Dog er landbruget stadig herregårdens primære forretningsområde. Og udlejning af ferie- og helårsboliger samt skovbrug spiller også en vigtig rolle for den samlede forretning. Selvom kostalden for tiden bliver brugt til udstillinger og arrangementer, vil den også kunne bruges til alt muligt andet, hvis der senere skulle blive behov for det.

Genbesøg

I 2023 har vi genbesøgt Lundsgaard Gods, for at høre, hvordan det er gået med projektet siden vores bevilling. I videoen fortæller Vini Luel, medejer af Lundsgaard Gods, om hvilke udfordringer de stadig har, og hvordan fremtidens uforudsigelighed påvirker dem. De har svært ved at få støtte fra kommunen og dermed også fonde til nye projekter. Men samtidig har de store drømme og håb for fremtiden. 

 

Med Realdania Genbesøg vender vi tilbage til en lang række af de projekter, som har modtaget støtte de seneste 20 år. Målet er at lytte til brugernes erfaringer og derigennem blive klogere på, hvordan arkitektur kan skabe værdi for mennesker. Læs mere om Genbesøg

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård