Lundsgaard

På Lundsgaard på Fyn ønsker ejerne at bruge de tomme bygninger fra 1880’erne som ramme om en ny selskabs- og driftsform. Visionen er at skabe et kvalitetsbrand for økologiske afgrøder og genskabe landsbytanken: At forene den individuelle landbrugsdrift og landsbyens fællesdrift i en ny forretningsmodel og ét fælles fødevarebrand. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” har ejerne, Vini og Rudolf Juel, søsat et projekt, som er en invitation til selvstændige landmænd om – i fællesskab med herregårdens ejere – at dyrke jorden og markedsføre produkter under et fælles navn. 

For ejerne af Lundsgaard handler det om at bringe livet og fællesskabet tilbage til ejendommen som, da den oprindeligt blev bygget, var beregnet til at huse mange flere mennesker, end den gør i dag. Avlsgården står tom, men oprindeligt er den opført til, at 50 ansatte kunne bo og arbejde på herregården. Ejerne har en overordnet vision for stedet, nemlig at bringe livet tilbage til herregården og genskabe Lundsgaards betydning for landbrugs- og kulturbilledet i Kerteminde

Konkret vil Lundsgaard satse på kvalitet og smag gennem sortsarbejde og udvikling. Herregården indleder derfor samarbejder med udvalgte kokke, som både får indflydelse på dyrkningen, aftager produkter og bliver en del af landbrugshavens ansigt udadtil

Projektet har bygningsmæssigt udgangspunkt i den vestlige længe i det firlængede avlsanlæg, som er tegnet af August Klein i 1880’erne. I dag står længen tom, og planen er at indrette moderne boliger i stueetagen, hvor de kommende avlere kan bo. Øvrige nye funktioner indrettes i tagetagen. Når projektet er realiseret, vil bygningens tagetage fremstå som ét stort sammenhængende rum, som kan danne ramme om salg, formidling, læring og oplevelse.

 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2008
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2016
 • Støttebeløb
 • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
 • Websites
 • Lundsgaard Gods
 • Kort

 • Relaterede projekter

 • Video

Kort

Lundsgårdsvej 15

5300 Kerteminde

 

Relaterede projekter Se alle projekter

Sidesporet ved Nørre Aaby Station

MiniCO2 Husene

Holstenshuus' Have

Løvenborg Slotshave

Video

{{ title }}

{{ description }}