x

Bølge som vartegn for Hobros nye Maritime Kulturcenter

Pressemeddelelse 21. februar 2014

I dag blev det offentliggjort, at det er E+N Arkitekturs forslag, der har vundet konkurrencen om udformningen af det kommende Maritime Kulturcenter på Hobros Søndre Kaj.

Dommerne har enstemmig peget på E+N Arkitekturs forslag, og hos Mariagerfjord Kommune er man meget glade for vinderprojektet. 

- Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord er en rigtig god ide, og med det forslag, vi har valgt som vinder, får vi et fantastisk udflugtsmål, som vil understøtte fjordens rolle som samlende kraft i kommunen, siger formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Pontoppidan. 

Realdanias projektleder, Eske Møller, er også begejstret for vinderforslagets modige greb, hvor formidlingsbygningen, der har form som en bølge, lægges ud i fjorden. 

- På den måde bliver bygningen et selvstændigt vartegn for kulturcentret og samtidig tydeliggør det forbindelserne ind til byen og ud i fjorden, forklarer Eske Møller. 

- Det er et meget gennemarbejdet forslag, som rummer en fin fornemmelse for det sarte kulturmiljø, vi arbejder i. Forslaget tilfører noget ekstra – både til formidlingen og til værftets daglige drift – og det løfter stedets og byens attraktionsværdi, tilføjer han.

En lang rejse

Det tog mig lige nogle dage at vænne mig til tanken om, at formidlingsbygningen kunne se sådan ud...


For værftets nuværende ejer, skibstømrer Peter Leth, har rejsen frem mod et projekt, der kan bygges, været lang, og konkurrencens tre forslag har givet anledning til mange tanker.

- Det tog mig lige nogle dage at vænne mig til tanken om, at formidlingsbygningen kunne se sådan ud, men jeg blev ved med at vende tilbage til det forslag. Jeg kan godt lide, at det lader værftet være værft og lægger de nye ting uden på. 

Kulturcentret skal fremover rumme det arbejdende værft, en serie udstillinger om værftet og de traditionelle træskibshåndværk samt bedre faciliteter for de ansatte og brugerne, der bl.a. tæller ungdomsskolen og vikingeskibslauget. 

Det samlede hold, som skal stå for tilblivelsen af det nye det nye kulturcenter, består af følgende firmaer:

E+N Arkitektur A/S (totalrådgiver), Vibeke Rønnow Landskab, Kvorning Design & Kommunikation, MOE A/S og Konsulent Keld Abrahamsen

Vinderforslaget har sat form på en ny formidlingsbygning, en formidlingssti, en ny byggehal samt nye mandskabsfaciliteter og småskure. I tilgift er der skabt et forslag til formidlingsstrategi for centret.
Mariagerfjord Kommune er - bl.a. i samarbejde med Realdania - i disse år ved at skabe bedre sammenhæng mellem fjorden, byen og havnen i Hobro gennem et større byudviklingsprojekt. Det kommende maritime kulturcenter skal understøtte det aktive byliv og åbne et bevaringsværdigt kulturmiljø for offentligheden.

Det Maritime Kulturcenter realiseres med støtte fra Realdania, LAG Himmerland via EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, Det Obelske Familiefond, Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune frem mod udgangen af 2015. Projektets samlede budgetramme er på 16,5 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. vil gå til renovering af bolværker og kajanlæg, som ligger udenfor konkurrencen.