x

Nyt maritimt kulturcenter styrker aktivt byliv og havnemiljø i Hobro

Pressemeddelelse 3. september 2013

Mariagerfjord Kommune er i disse år ved at skabe bedre sammenhæng mellem fjorden, byen og havnen i Hobro gennem et større byudviklingsprojekt. Et nyt maritimt kulturcenter skal understøtte det aktive byliv og åbne et bevaringsværdigt kulturmiljø for offentligheden. Rammen om det maritime kulturcenter bliver Hobro Værft, der er et af landets ældste fungerende træskibsværfter. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Mariagerfjord Kommune og Realdania, der allerede medvirker i udviklingen af midtbyen.

Formidlingssti skal skabe sammenhæng

Hobro Værft ligger for enden af pakhusmiljøet langs Søndre Kaj. Med etableringen af Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord bliver værftsområdet åbnet for byens borgere og besøgende. Ved at følge den særlige formidlingssti kan de besøgende opleve værftets løbende arbejde. Det nye stisystem vil samtidig øge sammenhængen mellem selve byen, værftsområdet og de eksisterende stier langs fjorden op mod Østerskoven.

– Værftsområdet i Hobro er et særdeles bevaringsværdigt kulturmiljø med en stor kulturhistorisk betydning og med bred lokal opbakning til udviklingen af området, fortæller projektleder i Realdania, Eske Møller.

– Med Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord kan vi være med til at skabe et aktivt havneområde, der både kan levendegøre kulturarven og fungere som bindeled mellem byen og de fjordnære områder på sydsiden af Mariager Fjord, slutter han.

Levende kulturmiljø på havnen

Udviklingen af Maritimt Kulturcenter skal ses i sammenhæng med Mariagerfjord Kommunes status som kulturarvskommune. Havneområdets originale Klondyke-karakter bliver omdrejningspunktet for at skabe et aktivt og levende kulturmiljø samt en række arbejdende værksteder for lokale ildsjæle. På den måde vil formidlingen af de gamle, maritime håndværk blive en del af formidlingen.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Hans Christian Maarup, glæder sig meget over nyheden om, at det maritime kulturcenter nu bliver realiseret.

– Vi har gennem mange år arbejdet på at styrke de maritime og kulturhistoriske kvaliteter på Søndre Kaj, og det arbejde får nu virkelig et skub fremad. Det maritime kulturcenter vil blive et udflugtsmål, som viser noget, der kun findes ganske få steder her i landet.

Projektkonkurrence skydes i gang

Første skridt i etableringen af Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord bliver en projektkonkurrence, der skal give et bud på projektets hovedaktiviteter: En nænsom renovering af de eksisterende bygninger, en ny stiforbindelse, et nyt forsamlingssted, en ny byggehal og nye småskure.

Projektkonkurrencen skydes i gang i oktober 2013, og vinderen forventes offentliggjort i slutningen af februar 2014. Herefter kan byggeprojekterne gå i gang.

Projektets samlede budgetramme er på 16,5 mio. kr. Heraf bidrager Mariagerfjord Kommune, Grøn Vækst og nordjyske fonde med 9 mio. kr. og Realdania med 7,5 mio. kr. En del af beløbet vil gå til renovering af bolværker og kajanlæg, som ligger udenfor konkurrencen.

FAKTA

Baggrund om Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord
Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord er en fond, som Mariagerfjord Kommune er i gang med at stifte. Centret omfatter værftsområdet i Hobro, der fortsat skal være arbejdende træskibsværft og samtidig være udgangspunkt for maritime aktiviteter i regi af lokale grupper som ungdomsskolen og vikingeskibslauget. I dag fremstår værftsområdet tilknappet, og det rummer en spændende virksomhed, som offentligheden ikke har adgang til. Med oprettelsen af Maritimt Kulturcenter åbnes der op for offentligheden i et afmærket forløb, som kombinerer indsigt og sikkerhed, og værftet får bedre forhold til arbejde i.

Baggrund om Midtbyprojektet i Hobro
Hobro bymidte skæres i dag igennem af Brogade, og vejen adskiller midtbyen fra de stemningsfyldte områder ved fjorden. Derfor satte kommunen sammen med Realdania i 2012 en konkurrence i gang om en samlet udviklingsplan for Hobro Bymidte, som forbedrer sammenhængen mellem by og havn, og som giver plads til udvikling af det centrale byområde i fremtiden.

Den endelige vinder af konkurrencen blev offentliggjort i marts 2013: et team bestående af Schønherr, Via Trafik, Holscher Arkitekter og Lindgaard rådgivende ingeniører. Teamet er nu i gang med at projektere veje, byrum og busterminal. I alt drejer det sig om fire konkrete, fysiske projekter, som efter planen skal realiseres i løbet af 2014 og begyndelsen af 2015.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Trafikstyrelsen og Realdania. Mariagerfjord Kommune bidrager med 14 mio. kr., Realdania med 14 mio. kr. og Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med 11,7 mio. kr. – i alt 39,7 mio. kr. Budgettet dækker både selve konkurrencen og den efterfølgende realisering af Hobros busterminal samt tre vej- og byrumsprojekter.