x

Det centrale Bornholm har udkantproblematikken inde på livet. Landbruget, der er blandt øens hovederhverv, beskæftiger færre og færre, og landsbyerne i 4-Kløver-Klyngen har mistet mange offentlige og private arbejdspladser og services. Landsbyen Nyker mistede f.eks. i 2017 den lokale Dagli´Brugs.  

Derfor er landsbyerne Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe gået sammen for at påvirke de udfordringer, som sognet står overfor. De har dannet landsbyklyngen 4-Kløver-Klyngen, og nu vil de sammen styrke de oplevelser og værdier, der er knyttet til det åbne land mellem landsbyerne inde på øen. Byerne er placeret højtliggende i terrænet på den nordlige del af Bornholm, der har fantastiske landskaber og store kvaliteter. Naturen omkring byerne spænder fra et lille stykke dramatisk klippekyst mod nordøst til store dyrkede vidder mod vest. Imellem ligger kuperede bitte små vejsystemer gennem fredet stille skov, finurlige troldelandskaber, højlyng, højde- og bakkedrag, rokkesten, vandfald og udsigt over marker og havet i horisonten. 

Vi mødes i det grønne

Klyngen har en klar vision om at binde de fire landsbyer sammen gennem naturen og projektet ’Vi mødes i det grønne’. Projektet skal skabe bedre adgang for alle aldersgrupper til den omkringliggende natur og det styrke formidlingen med info-knudepunkter ud til centrale veje og stier. Klyngen vil konkret lave en række arkitektoniske nedslagspunkter, der øger oplevelsen af naturen, inspirerer til udendørs fællesskaber og - aktiviteter og giver flere en god anledning til at lege, bevæge sig og opholde sig i det fri.  

Idéen til 'Vi mødes i det grønne' er bl.a. inspireret af Bornholms Regionskommunes projekt 'Den grønne bølge', der skal skabe et sammenhængende natur-, kultur- og friluftslandskab fra Hammerknuden gennem det indre af Bornholm til Dueodde.

Del af kampagnen Mødestedet

Vi støtter projektet som en del af kampagnen Mødestedet, hvor vi sammen med Lokale- og Anlægsfonden støtter udviklingen af bedre mødesteder i landsbyklynger. I en landsbyklynge er flere landsbyer gået sammen om at dele fællesskaber og faciliteter som led i at styrke livet på landet.

Læs mere om kampagnen mødestedet

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger

Læs mere om vores mangeårige indsats for etablering af landsbyklynger over hele landet

Landsbyklynger