x
Landsbyklyngen ’Liv i Ådalen’ blev oprettet i 2016 og udgør den vestlige del af Syddjurs Kommune midt imellem Randers og Århus. Formålet bag Liv i Ådalen var at etablere et stærkere forankret fællesskab og samarbejde på tværs af området, samt at udvikle en mere langsigtet strategi for området. I dag består landsbyklyngen af 16 landsbyer fordelt på et forholdsvis stort geografisk område, og er blandt andet fælles om en skole, et børnehus og en idrætsforening. 

Afstanden mellem landsbyerne er en af Ådalens udfordringer, samt at få de små, men veletablerede fællesskaber til at interagere og identificere sig under ét. I takt med udviklingen af Liv i Ådalen opstod derfor et behov om et fælles samlingssted. Heraf voksede drømmen om mødestedet i Ådalen, som binder borgerne på tværs af landsbyer, interesser og aldre sammen.  

Målsætningen er at skabe de bedste rammer for at mødes, bo og være engageret i Ådalen. Dette gøres ved at samle funktioner og tilbud til børn, unge, børnefamilier, ældre og gamle samme sted, så det bliver ’generationernes mødested’ i hjertet af klyngen - dér hvor idrætshallen, dagplejen og skolen allerede ligger. På den måde vil fællesskabet blive understøttet gennem fælles faciliteter og aktiviteter samlet ét sted.  

Ombygning frem for nybygning 

Udgangspunktet for det nye mødested er de eksisterende bygninger og deres uderum på Ådalens Skole og Ådalshallen. Projektet handler ikke om at bygge nye kvadratmeter, men om at skabe bedre sammenhæng mellem bygningerne og ombygge de allerede eksisterende kvadratmeter, så de får flere funktioner og kan bruges af flere. F.eks integreres dagplejen i idrætshallen og skolen ombygges til et mere åbent og inviterende mødested. Projektet bygger dermed videre på de mange gode kvaliteter der allerede er i området og bygningerne.  

Del af kampagnen Mødestedet 

Vi støtter projektet som en del af kampagnen Mødestedet, hvor vi sammen med Lokale- og Anlægsfonden støtter udviklingen af bedre mødesteder i landsbyklynger. I en landsbyklynge er flere landsbyer gået sammen om at dele fællesskaber og faciliteter som led i at styrke livet på landet.   

Læs mere om kampagnen Mødestedet

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger 

Læs mere om vores mangeårige indsats for etablering af landsbyklynger over hele landet

Landsbyklynger