x

Mols og Helgenæs har i lighed med mange andre landdistrikter oplevet store udfordringer i form af faldende børnetal, lukkede institutioner, huse i forfald og andre tegn på et samfund i negativ udvikling. 

Siden 2015 har landsbyklyngen Mols i Udvikling derfor blandt andet arbejdet på at få et nyt mødested i klyngen, der kan være med til at vende udviklingen. Vi har bevilliget fem millioner kroner til det nye mødested Molsværket, som tegnestuen Transform, VEGA Landskab og ingeniørfirmaet Orbicon har vundet konkurrencen om at opføre. 

Byggeriet er i gang

Den 5. november 2021 blev første spadestik taget til Molsværket. 350 lokale børn og voksne udstyret med skovle og spader var med til at markere starten på byggeriet, som forventes at stå færdigt først på sommeren 2023. Ved samme lejlighed blev det officielle navn Molsværket afsløret. Hidtil har arbejdstitlen på projektet været Knudepunktet. 

Et mødested for alle

Visionen for Molsværket er at skabe et mødested, som tiltrækker både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister. Et mødested, der kan gøre det endnu mere attraktivt at bo og besøge landsbyerne på Mols og Helgenæs. 

Hensigten er, at både børnefamilier og enlige, idrætsudøvere og kulturelskere skal føle sig hjemme i Molsværket. Strikkeklubben og menighedsrådet skal kunne mødes i øjenhøjde og der skal være liv i huset fra de første børn møder i vuggestue og børnehave tidligt om morgenen, over skolens, børnehusets og de ældres brug af faciliteterne i dagtimerne, til idræts- og kulturaktiviteterne sen eftermiddag og aften. 

Et væsentligt element i Molsværket bliver ”Generationsmødet”. 'Generationsmødet” er skabt af frivillige i klyngen, der vil skabe aktiviteter på tværs af generationer, bl.a.  fælleshaver, fællesspisninger og kreativt værksted. Vuggestue, børnehaver, skole og aktivitetscenter arbejder tæt sammen i projektet. Der er allerede omkring 10-12 fælles arrangementer om året.

Molsværket placeres i Knebel

Molsværket skal supplere de eksisterende faciliteter i klyngens mange landsbyer og bliver placeret i landsbyen Knebel. Knebel rummer allerede områdets skole, børnehave, ældrecenter, hal og en central busholdeplads.

Idéen er, at Molsværket binder skolen og idrætshallen sammen og danner en ny passage til busholdepladsen. I det nye hus vil de eksisterende arealer blive udnyttet bedre og få nye, flerfunktionelle formål. Der kommer også nye udearealer i forbindelse med Molsværket.

I Transforms vinderprojekt er det centrale samlingssted — hjertet i byggeriet — koncentreret om køkken- og spisefaciliteter. Måltidet og det åbne køkken bliver det naturlige mødested og udgangspunkt for fællesskab i huset.

Molsværket er født af landsbyklyngen Mols i udvikling

Molsværket udspringer af Landsbyklyngen ‘Mols i Udvikling’, som vi har støttet sammen med DGI, Lokale- og Anlægsfonden samt Syddjurs Kommune. Molsværket er et vigtigt tiltag og konkret eksempel på, hvordan landsbyklynger kan være med til at skabe en positiv udvikling.

Læs mere om vinderprojektet:

Mols i Udvikling
Læs mere om vores arbejde med landsbyklynger på projektbeskrivelserne for:

Landsbyklynger

Landsbyklyngen - Mols i Udvikling

Og på på hjemmesiden:

www.landsbyklynger.dk