x

Kom på besøg i Mulighedernes Land

Pressemeddelelse 12. juni 2014

Mulighedernes Land slår nu dørene op for alle fagpersoner med interesse i yderområdernes potentialer. Kom og oplev, hvordan tre kommuner har udnyttet deres unikke kulturelle og landskabelige værdier.

Kast dig i bølgerne ud for Thisteds kyst, smag på Lollands lækre landbrugsprodukter, eller lad dig overvælde af Bornholms storslåede industri- og naturlandskab. Mulighedernes Land er netop afsluttet og inviterer nu på studieture i de tre kommuner, som har deltaget i det syvårige initiativ i samarbejde med Realdania. Her vil projektledere og andre lokale ildsjæle tage imod for at vise projekternes resultater frem og fortælle om deres erfaringer med at udnytte de unikke, stedbundne ressourcer. Det gælder blandt andet Thisteds smukke kystlinje, Lollands flotte herregårde og Bornholms imponerende industrielle landskaber. Men det gælder i høj grad også de menneskelige ressourcer. Fælles for de i alt 16 projekter har været et stort engagement fra både borgere, foreninger, kommune og erhvervsliv. Med samlede lokale indsatser er det lykkedes at skabe værdi og højne livskvaliteten for både beboere og turister i de tre kommuner.

En vigtig konklusion fra de syv års arbejde med initiativet er, at udvikling ikke nødvendigvis skal måles i øget vækst i befolkningstal og økonomi, men at delvis afvikling kan gå hånd i hånd med skabelsen af nye værdier og styrkelsen af de eksisterende. Det har desuden været erfaringen, at strategiske projekter, der samler mange lokale aktører i en fælles indsats, kan skabe positive afledte effekter og nye projekter og ikke mindst anspore til private investeringer.

Erfaringerne fra de 16 projekter præsenteres i tre nye foldere, der udsendes til alle danske kommuner. Folderne giver et kort overblik over hvert projekt og de nye erfaringer samt kontakt til relevante projektledere, så du kan planlægge dit besøg. Du har også mulighed for at få projektlederne til at komme til dig og holde oplæg.

Mulighedernes Land - Bornholm (PDF)

Mulighedernes Land - Thisted (PDF)

Mulighedernes Land - Lolland (PDF)

Hvis du ønsker folderne i print, kan du hente dem i din kommune eller bestille dem ved at sende en mail til: hwi@realdania.dk.

BORNHOLM

Stier omkring Klemensker og Østerlars - Stisystem giver adgang til det åbne land

Ny bymidte i Østermarie - Parkeringsplads bliver til 'samtaletorv'

Nyt liv i Vang Granitbrud - Naturområde åbner for aktivt friluftsliv

Sandvig Strandpromenade - Moderne uderum giver ny oplevelse af kysten

Hasle Havnebad - Arkitektur skaber nye aktiviteter i gammel fiskerihavn

Graniteventyret og Hammerhavn - Historisk industrihavn får nyt liv

LOLLAND

Herregårdslandet Lolland - Herregårde bliver destination for nye oplevelser

Energilandsby Horslunde - Bæredygtige initiativer skaber energi og sammenhold

Porten til Lolland - Turistattraktion skaber udvikling i naboby

Bedre boliger og nye mødesteder i Birket - Helhedsorienteret indsats forbedrer boligforhold

THISTED

Det gode liv ved kysten - Promenader og fælleshus styrker kystaktiviteter

Thy og Hannæs på kryds og tværs - Gang- og cykelstier forbinder landsbyer og natur

Beboerhus for landsbynetværk - Fælles mødested knytter landsbyer sammen

Huse til overs - Strategisk nedrivning skaber ny værdi

Frøstrups nye samlingspunkt - Landsbykro bliver til fælles kulturhus

Fra tomt til grønt i Vestervig - Nedrivning af tomme huse forskønner hovedgade