x

Ny vision for Hedeland Naturpark på vej

Pressemeddelelse 20. april 2016

Foranalysen af Hedeland Naturparks potentialer er nu færdig og skal behandles af byrådene i Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner - ny vision for Hedeland Naturpark forventes klar inden sommerferien.

De tre kommuner, som ejer Hedeland Naturpark - Greve, Høje-Taastrup og Roskilde - besluttede i 2015 at gennemføre en foranalyse af Hedelands bærende værdier og potentialer som rekreativt område for natur- og fritidsaktiviteter. Realdania har støttet foranalysen, som er udarbejdet af Dansk Bygningsarv.  

 

Foranalysen har bl.a. afdækket Hedeland Naturparks fauna og vegetation, kulturindustrihistoriens betydning, hvad der kendetegner anvendelsen af Hedeland Naturpark i dag, og hvad der adskiller Hedeland Naturpark fra andre naturområder lokalt og regionalt.

 

Stort potentiale

Foranalysen er nu klar og konkluderer, at Hedeland Naturpark har både kapacitet og potentiale til at rumme flere aktiviteter og flere besøgende end i dag. Rapporten peger på fire fokusområder, som er vigtige for den nye vision for Hedeland Naturpark:

 

  • Et unikt koncept og et tydeligt værditilbud: He­deland Naturpark – både vildt rå og vildt rolig.

  • Ambitiøst målgruppefokus: Hedeland Natur­park – både for lokale borgere og besøgende fra hele regionen.

  • Nytænkende kommunikation og tydelig mar­kedsposition: Hedeland Naturpark – oplagt som destination for både den lille og store udendørs­oplevelse.

  • Forbedring af adgang og orientering: Hedeland Naturpark – nem at komme til og nem at komme rundt i.

 

Hedeland Naturparks bestyrelse behandlede foranalysen i marts, og nu indledes den næste fase i arbejdet, hvor de tre kommuner skal vedtage en ny vision for Hedeland Naturpark - ambitionen er, at den skal være klar inden sommerferien.


Attraktiv for hele Hovedstadsregionen

Borgmestrene i de tre kommuner ser frem til det kommende arbejde med at sætte retning for udviklingen af Hedeland Naturpark og er spændte på at få identificeret de fælles ambitioner for området.

 

"Det bliver spændende at se, hvordan udviklingen af Hedeland Naturpark også kan spille sammen med udviklingen i lokalområderne og kommunernes udviklingsplaner. Der ligger helt klart et stort potentiale for fremtiden”, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

 

Visionen skal bidrage til at sætte Hedeland på landkortet som et rekreativt område - ikke bare i de tre kommuner - men i hele Hovedstadsregionen.

 

"Den nye vision skal sætte retningen for udviklingen af Hedeland Naturpark over de kommende mange år, og det bliver vigtigt at sætte Hedeland på landkortet, så det ikke kun er naboerne til området, der kender til kvaliteterne. Hedeland Naturpark er jo lige så stort som Dyrehaven, men ikke halvt så kendt", siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde.

 

Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune, fortsætter:

"I Hedeland Naturpark er der helt unikke rammer for naturliv, det er unikt både set i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv. Det skal bruges og formidles. Vi har et fantastisk udgangspunkt men den fremtidige fortælling skal skabes ". 

 

Liselott Blixt, formand for Hedeland Naturparks bestyrelse, ser også frem til analysen:

”For Hedeland Naturparks bestyrelse er det også vigtigt, at området udvikler sig positivt. Det er vigtigt både at indtænke nye brugere og aktiviteter og samtidig sikre en tæt dialog med de mange borgere og foreninger, som allerede i dag benytter området.”

 

Pressemeddelelsen er udsendt af Høje-Taastrup Kommune.