x

Farvel til parcelhuse og høje hække: goddag til nærhed og fællesskab

Pressemeddelelse 27. april 2016

”Fremtidens forstad”. Sådan lyder den ambitiøse undertitel på byudviklingsprojektet NærHeden, som Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Kommune arbejder sammen om i Hedehusene. Men hvad ligger der egentlig bag de store ord? Ole Møller, der er projektdirektør i NærHeden, svarer her på fem spørgsmål om projektet.

Hvad er NærHeden?

NærHeden er en helt ny bydel til 8.000 beboere med 3.000 boliger, skole, børneinstitutioner, fritidstilbud, butikker og kontorer. Men NærHeden er også et visionært og ambitiøst projekt, der handler om at gentænke forstaden, så den bliver mere tidssvarende og bæredygtig.

Hvordan bliver boligerne i NærHeden anderledes end det, vi kender fra andre danske forstæder?

NærHeden kommer hverken til at rumme parcelhuse eller striber at ens boligblokke – to boligtyper, som ellers er noget af det mest typiske for de danske forstæder. NærHeden bliver en tæt by med mange forskellige slags rækkehuse, by-villaer og lejligheder, primært i 2-3 etager. Selve boligerne er moderne, praktisk indrettede og nemme at vedligeholde. Alle får et privat udeareal i form af en lille have, altan eller tagterrasse, men store haver og høje ligusterhække skal man se langt efter.

Hvorfor ikke bygge parcelhuse?

Parcelhuse er i sig selv rare nok, men på den lange bane er det bare ikke bæredygtigt at blive ved med at bygge etplans huse med store haver. Ved at samle boligerne i tættere byggeri kan vi udnytte både areal og energi lang mere optimalt. Tætheden gør det også muligt at bygge mange boliger nær stationen og dermed fremme kollektiv transport. Men fremfor alt handler det om at skabe nogle rammer, som gør det attraktivt at komme uden for matriklen i fritiden. Vi gør meget ud af at skabe attraktive fælles byrum og faciliteter, hvor beboerne kan mødes på tværs af alder og sociale skel – fx er vi netop gået i gang med at udvikle et fælles udekøkken med skolehave og plantekasser. Der er i disse år stor efterspørgsel efter netop denne måde at bo på.

Hvordan forløber hverdagslivet i fremtidens forstad?

NærHeden skal være en by, hvor man kan leve et nemt hverdagsliv. Helt banalt har vi fokus på, at boligerne skal ligge tæt ved de nødvendige faciliteter såsom station, butikker, skole og natur. Samtidig arbejder vi på at implementere nogle intelligente løsninger, som fx gør det nemt at være online i hele byen og nemt at sortere sit affald. Vi vil også gerne understøtte, at det skal være nemt at dele ting som biler, værktøj og i det hele taget skabe gode muligheder for, at beboerne kan mødes og dyrke fællesskabet.

Bliver NærHeden udviklet på en anden måde eller med andre metoder end andre forstæder?

I modsætning til 60’ernes og 70’ernes forstæder, som blev anlagt i ét slag og består af meget af den samme slags byggeri, skal NærHeden være en by med variation i både byggeri og funktioner. Vi lægger også mere vægt på kvaliteten af de fælles udearealer, end man traditionelt gør. Derfor investerer vi en del tid i at planlægge de enkelte byggerier og etaper i dialog med borgere, investorer og myndigheder. Vi har været i gang med planlægningen i tre-fire år nu og har heldigvis haft medvind indtil videre. Efterspørgslen efter byggemuligheder nær hovedstaden er stor i disse år, men vi regner med at bruge 20-25 år endnu afhængig af, hvordan markedet udvikler sig.

NærHeden ejes af Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Kommune

Tidslinje for byudviklingen

  • 2016: Springgymnastikcenter med udkigstårn
  • 2016: Byhave med udekøkken
  • 2017: Infrastruktur og boliger byggestart
  • 2017-18: De første beboere flytter ind
  • 2018-19: Skole og Byens Hus med beboerfaciliteter
  • 2020 -21: Ny bro over banen
  • 2017-2035: Byggeri af boliger og nye beboere flytter ind