x

”Vildt råt og vildt roligt” – invitation til udvikling af Hedeland Naturpark

Pressemeddelelse 17. oktober 2016

Hedelands ejerkommuner Greve, Høje-Taastrup og Roskilde inviterer i samarbejde med Hedelands bestyrelse og Realdania tværfaglige teams til at komme med idéer til udviklingen af området – prækvalifikationen er i gang, og der vælges tre teams, som skal i gang med opgaven 1. december.

I juni vedtog de tre byråd i ejerkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup en vision for fremtidens Hedeland. Visionen sætter fokus på udviklingen af Hedeland frem mod 2030, hvor både lokale borgere og besøgende langvejs fra skal kende til Hedeland og bruge det mere end i dag. Hedeland skal tiltrække, overraske og udfordre.

 

For at kunne realisere visionen har de tre byråd i samarbejde med Hedelands bestyrelse og Realdania besluttet at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams med viden om bl.a. udvikling af landskaber, formidling og forretningskoncepter får mulighed for at komme med ideer til områdets udvikling.

 

De tre borgmestre er spændte på at se, hvilke idéer der kommer frem i den kommende proces. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, udtaler: ”Hedeland er et helt unikt område, som vi er meget stolte af -  nu skal vi bare have fortalt det til omverdenen.”

 

Borgmester Pernille Bechman, Greve Kommune, istemmer: ”Det er godt at få et bredt inspirationskatalog, så vi kan sammensætte de bedste elementer fra hvert af de tre teams. Hedeland rummer allerede i dag mange kvaliteter, som vi skal passe på og har samtidig et stort udviklingspotentiale.”

 

”Det er en helt enestående chance for at sætte retning for udviklingen af et så stort naturområde”, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, og han forsætter: ”Der er ingen tvivl om, at med vores ambitiøse målsætninger for Hedeland vil det blive en attraktion både lokalt og i høj grad også regionalt.”

 

I Hedelands bestyrelse ser man også frem til det kommende arbejde. Formanden for bestyrelsen Liselott Blixt fortæller, at ”Vi har mange aktive brugere i Hedeland i dag, men der er plads til endnu flere. Vi har særligt fokus på at involvere de foreninger, som allerede i dag benytter Hedeland, da de har mange gode input til det kommende arbejde.”

 

Realdania har valgt at støtte ideudviklingen, og om det siger filantropidirektør Anne Skovbro: ”Hedeland er et godt eksempel på, hvordan tre kommuner kan samarbejde på tværs af kommunegrænser. Realdania ser et stort potentiale i en fortsat udvikling af Hedeland til glæde for et regionalt og lokalt publikum, herunder kommende borgere i NærHeden. Derfor støtter vi ideudviklingen af områdets fremtidige udvikling”. 

 

Som optakt til parallelopdraget gennemføres der en prækvalifikation for de teams, som måtte ønske at komme i betragtning til parallelopdraget. Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes senest den 7. november 2016. Selve parallelopdraget igangsættes den 1. december og løber frem til 1. marts 2017. Se mere om opgaven på www.htk.dk/udviklinghedeland 

 

Pressemeddelelsen er udsendt af Høje-Taastrup Kommune.