x

Nyt springcenter kickstarter NærHeden

Pressemeddelelse 18. december 2015

Nu bliver der for alvor taget fat på Høje-Taastrup Kommunes nye springcenter i NærHeden. Arkitekter og projekt er valgt og NærHeden har besluttet at bidrage med et klatretårn.

Til foråret begynder byggeriet af den første bygning i NærHeden – nemlig det nye springgymnastikcenter, som dermed bliver startskuddet til byggeriet af den nye bydel. Springcentret skal både give kommunens springgymnaster nye, moderne faciliteter og være et samlingspunkt i NærHeden.

Springcentret bliver populært sagt en bygning uden bagside. Der vil være vinduer og faciliteter, som hele vejen rundt vender ud mod omgivelserne og spiller sammen med det omgivende landskab – bl.a. med udsigt til den kommende byhave i NærHeden og med direkte udgang til Loopet, som er et grønt parkstrøg, der løber gennem den nye bydel.

”Det nye springcenter bliver en kickstart af NærHeden og det første, synlige tegn på, at den nye bydel er på vej. Samtidig med, at vi vil skabe et stærkt, fælles miljø for vores dygtige gymnastikforeninger, har byrådet også lagt afgørende vægt på, at springcentret bliver en aktiv og integreret del af livet i den nye bydel”, siger borgmester Michael Ziegler.

Springcentret er tegnet af et team bestående af C.C. Contractor A/S, CUBO Arkitekter A/S, Midtconsult P/S og Mutopia Aps. Det består af en springhal og to rytmesale, der både kan bruges hver for sig og samlet. Der bliver indrettet en forældrelounge, som bliver husets hjerte med udsyn over hele springcentret, og der vil være klublokale, mødelokale, depoter, omklædningsfaciliteter mv.

Klatretårn bliver ”landmark”
Mens byrådet i Høje-Taastrup Kommune har bevilget 32 mio. kr. til springcentret, vil NærHeden bidrage med yderligere 600.000 kr. til et udsigts- og klatretårn, som en integreret del af bygningen. Tårnet vil være offentligt tilgængeligt, så alle har mulighed for at nyde udsigten over NærHeden og Hedehusene.

”Springcentret er en gave til springgymnasterne, men springcentret er også en gave til NærHeden. Investeringer af denne kaliber betyder meget for et relativt ungt byudviklingsprojekt som NærHeden. Med en placering i hjertet af NærHeden bliver springcentret, klatretårnet, udsigtsplatformen og udearealerne et naturligt mødested i den nye bydel. Vi bidrager med tårnet fordi det understøtter vores mål om at skabe byliv, aktivitet og trivsel gennem fælles faciliteter”, siger Ole Møller, direktør i NærHeden.

Del af læringsklynge
Springcentret placeres centralt på det grønne Loop, som skal binde NærHeden og det eksisterende Hedehusene sammen, og der bliver således nem adgang til det nye springcenter fra stationen. Springcentret bliver placeret i den såkaldte læringsklynge – et af de fire kraftcentre i Loopet – hvor den kommende nye skole også bliver bygget.

Fakta om udbud af projektet
Høje-Taastrup Kommune sendte i foråret springcenterprojektet i udbud og modtog 16 forslag. Heraf blev teams udvalgt til at afgive et tilbud, og kommunen modtog tre tilbud fra:
• C.C. Contractor A/S, CUBO Arkitekter A/S, Midtconsult P/S og Mutopia Aps
• Westergaard Nielsen ApS og Mangor & Nagel
• Dansk Halbyggeri A/S og BBP Arkitekter.
CC. Contractor, CUBO Arkitekter m.fl. vandt opgaven.

Fakta om springcenterets brugerne
De primære brugere af springcenteret er kommunens fire gymnastik- og idrætsforeninger: Hedehusene Gymnastikforening, Hedehusene Idrætsforening, Taastrup Idrætsklub og Tåstrup Gymnastik Forening. Foreningerne har tilsammen over 1000 medlemmer. Op mod 500 af dem er springgymnaster, der forventes at bruge springcenteret. I dagtimerne vil rytmesalene blive brugt af den kommende skole i NærHeden og af ældreidrætten til fx gymnastik, yoga og pilates.