x

Hedeland på landkortet

Pressemeddelelse 26. august 2015

En analyse skal afdække Hedelands potentiale som rekreativt naturområde.

Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner er gået sammen om at gennemføre en foranalyse af Hedelands potentialer som rekreativt område for natur- og fritidsaktiviteter. Realdania støtter projektet, og arbejdet går nu i gang.

Attraktiv for hele Hovedstadsregionen

Borgmestrene i de tre kommuner er glade for, at det nu bliver muligt at arbejde videre med de visioner, som kommunerne har for området:

"Opbygningen af Hedeland har været i gang siden 1978, og vi er nu der, hvor området kan bære at blive anvendt i et større omfang. Derfor skal vi se på mulighederne i fremtiden”, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Foranalysen er første skridt på vejen til at sætte Hedeland på landkortet som et rekreativt område - ikke bare i de tre kommuner men i hele Hovedstadsregionen.

"Det bliver vigtigt at få Hedeland placeret på landkortet, så det ikke kun er naboerne til området, der kender til kvaliteterne. Hedeland er jo lige så stort som Dyrehaven, men ikke halvt så kendt", siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde.

Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune, fortsætter:

"Hedeland rummer mange helt unikke muligheder med de aktiviteter og naturoplevelser, som området har at byde på. Vi har derfor et rigtig godt udgangspunkt, men nu skal vi have tegnet en fremtidsvision, der sætter retning for de kommende år". 

Liselott Blixt, formand for Hedelands bestyrelse, ser også frem til analysen:

”For Hedelands bestyrelse er det også vigtigt, at området udvikler sig positivt til glæde for de mange borgere og foreninger, som allerede i dag benytter området - vi synes samtidig, at det er interessant at se på nye anvendelsesmuligheder.”

Analysen skal bl.a. afdække, hvilken fauna og vegetation, der er i Hedeland, og hvordan området anvendes i dag. Derudover vil der i samarbejde med Hedelands bestyrelse blive arbejdet med at udvikle en række scenarier for, hvordan Hedeland kan bruges i fremtiden.

Foranalysen gennemføres af Dansk Bygningsarv og forventes at være klar i december 2015. Herefter bliver der taget stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med ambitionerne for Hedeland.

Pressemeddelelsen er udsendt af Høje-Taastrup Kommune.