x

Ringkøbing K’s naturprojekt er i fuld gang

Pressemeddelelse 16. september 2015

Mandag den 14. september tog parterne bag byudviklingsprojektet Ringkøbing K første spadestik til arbejdet med at skabe et attraktivt naturområde i den kommende bydel.

Arrangementet markerede udviklingen af naturområdet, som så småt gik i gang henover sommeren. Her blev der sået planter og blomster på det tidligere landbrugsareal, hvor bydelens første huse kan opføres. I løbet af det næste års tid vil et enestående naturområde tage form - med enge, bærhaver, en frugtlund, skov, et vådområde med en stor ferskvandssø og genslyngning af den eksisterende Tranmosebæk.

Foruden taler ved bestyrelsesformand Uffe Steiner Jensen, borgmester Iver Enevoldsen og Realdania Bys adm. direktør, Peter Cederfeld, fik de mange fremmødte også en forsmag på de friluftsaktiviteter, der kommer. Parallelt med udviklingen af naturprojektet planlægger Ringkøbing K i løbet af 2016 bl.a. en naturbase, et udsigts- og fugletårn og en trækfærge, som skal gøre det mere attraktivt at benytte naturen.

- Nærheden til naturen og Ringkøbing Fjord er helt unikke kvaliteter, der gør det attraktivt at bosætte sig i Ringkøbing K. Naturen i Ringkøbing K bliver også en attraktion for byen og dens besøgende. Igangsætningen af naturprojektet er derfor en vigtig milepæl – ikke bare for Ringkøbing K, men for hele byen. Vi håber, at mange har lyst til at komme og være med til at sætte udviklingen i gang, siger Uffe Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Ringkøbing K.

De første gravemaskiner er gået i gang med at skabe vådområdet med en godt fire hektar stor ferskvandssø - og samtidig er arbejdet med at anlægge stier også i fuld gang. De nye stier kobles sammen med byens eksisterende stinet, og herved sikres tilgængelighed og sammenhæng mellem det nye naturområde og de omkringliggende områder.


Foto: Astrid Dalum.

Naturen kommer først
At naturen i den nye bydel skabes før husene bliver bygget, vender op og ned på den traditionelle måde at udvikle byer på, hvilket gør udviklingen af Ringkøbing K til noget helt særligt.

Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune siger:

- I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi rige på natur, og vi tror på, at nærhed til naturen er en vigtig motivationsfaktor, når man vælger at bosætte sig i vores kommune. Ved at skabe naturen før husene, giver vi kommende beboere i Ringkøbing K mulighed for at bo midt i et smukt naturområde med masser af aktivitetsmuligheder lige uden for hoveddøren fra dag ét. Det er en unik mulighed, som ikke ses andre steder i landet.

Peter Cederfeld, adm. direktør, Realdania By, glæder sig også over, at arbejdet med at skabe naturen i Ringkøbing K er gået i gang og at området bliver tilgængeligt for alle – også når bydelen er fuldt udviklet.

- Naturen i Ringkøbing K bliver for alle. Uanset om man søger ro og rekreation, interesserer sig for dyre- og planteliv eller ønsker at bruge naturen til leg og motion, bliver der noget at komme efter i Ringkøbing K. Hovedstierne og mange af faciliteterne bliver udformet, så alle kan komme ud i naturen, og husene i bydelen bliver indpasset i naturen, så stier, naturrum og de fleste faciliteter er tilgængelige for alle.