x

Visionært byudviklingsprojekt bringer Ringkøbings unikke kvaliteter i spil

Pressemeddelelse 16. november 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By offentliggjorde i dag, at de indgår partnerskab om udviklingen af en helt ny bydel sydøst for Ringkøbing. I samspil med den kystnære natur vil partnerne skabe bæredygtig og nytænkende byudvikling af høj kvalitet. Kvaliteter, der vil understøtte hele kommunens udvikling og bidrage til at fastholde og tiltrække borgere.

Over de kommende 30 år udvikler Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Realdanias datterselskab Realdania By en helt ny bydel med 1.100 attraktive boliger. Byudviklingsområdet ligger naturskønt ud til Ringkøbing Fjord og grænser op til den sydøstlige kant af byen. Partnerne danner til formålet arealudviklingsselskabet ”Ringkøbing K”. Partnernes ambition er, at byudviklingen i det kystnære område både skal have kant og være af høj kvalitet.

”Arealerne indgår allerede i kommuneplanen som et fremtidigt boligområde og et nyt rekreativt område og derfor glæder det mig, at et enigt byråd står bag projektet. Partnerskabet med Realdania By betyder, at vi i fællesskab professionelt kan organisere og lede hele udviklingsprocessen og tilvejebringe den økonomi og de kompetencer, der er nødvendige. Realdania By tænker langsigtet og i sammenhænge og er en garant for kvalitet i byudviklingen. Det sikrer, at vi kan skabe en respektfuld, kvalitetsbevidst og fremtidssikret byudvikling, som kan bidrage til at skabe vækst, der styrker hele kommunen”, siger borgmester Iver Enevoldsen (V).

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, siger:
”Når vi er gået sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune om dette byudviklingsprojekt, er det fordi vi har en stærk fælles vision. Vi ønsker at demonstrere, hvordan byer udenfor de traditionelle vækstcentre i Danmark kan udnytte deres unikke og stedbundne kvaliteter til at fastholde og tiltrække borgere og til at understøtte udviklingen af byen og de omkringliggende områder. I Ringkøbing ligger der et stort potentiale i at udnytte den korte afstand mellem by og natur. Vi ønsker at vise, hvordan man kan udvikle en helt ny bydel med respekt for og i samspil med den smukke og kystnære natur”.

Forener by og natur

Sammenhængen mellem byen og den oprindelige natur bliver konkret styrket af et unikt naturgenopretningsprojekt i den sydøstlige del af arealet. Det nye rekreative område skal forbindes med hovedstinettet i Ringkøbing og de smukke omkringliggende naturområder. Naturgenopretningsprojektet øger dermed den nye bydels rekreative værdi - ikke alene for beboerne, men for hele byen og dens besøgende.

”Foreningen af et nyskabende, tæt og lavt boligbyggeri af høj kvalitet og den smukke, kystnære natur har til hensigt at øge livskvaliteten for beboerne i den nye bydel. Det er et ambitiøst mål og vi glæder os derfor til at være i dialog med borgere, interessenter og kommende beboere om, hvordan visionerne for den nye bydel bliver til virkelighed”, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.

Bæredygtig byudvikling

Et bærende princip for byudviklingen er, at den nye bydel skal være bæredygtig i ordets bredeste forstand – dvs. miljø- og ressourcemæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk. Det betyder bl.a. at den nye bydels energi- og forsyningssystemer som minimum skal leve op til fremtidens krav om energioptimering, C02-neutralitet, vandafledning m.v. Samtidig skal det nye boligområde bestå af en blanding af leje-, andels- og ejerboliger, som varierer i størrelse og pris. Det vil gøre boligerne tilgængelige for både unge, børnefamilier og ældre, der allerede bor i eller flytter til Ringkøbing.

”Byudviklingen underbygger dermed Ringkøbing-Skjern Kommunes målsætning om at være én af de mest bæredygtige kommuner i Danmark og i Norden”, siger Iver Enevoldsen.

Informationsmøde om byudviklingen

Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By inviterer til informationsmøde onsdag den 15. december kl. 17 i mødelokale 1, Ringkøbing Rådhus, hvor det vil være muligt at høre om visionerne for udviklingen af Ringkøbing K. Repræsentanter for begge partnere deltager og står til rådighed for spørgsmål.

Partnerskabet

Til grund for projektet ligger en partnerskabsaftale mellem Ringkøbing Kommune og Realdania By, som bygger på syv fælles visionspunkter for projektet. Byudviklingen vil ske igennem arealudviklingsselskabet Ringkøbing K, hvoraf Ringkøbing-Skjern Kommune ejer 25% og Realdania By 75%.