x

Nyt rekreativt formidlingssted på kanten af Randbøl Hede

Pressemeddelelse 7. april 2011

Med en støtte på 1,2 mio. kr. fra Realdania er etableringen af Naturrummet ved Kirstinelyst rykket et stort skridt nærmere en realisering. Fra efteråret 2012 er det planen, at den tidligere hedeejendom Kirstinelyst, der ligger på kanten af Randbøl Hede, skal danne rammen om et nyt rekreativt støttepunkt med bl.a. udstilling, madpakkested, grillplads og shelters.

Det nye naturrum skal fungere som et formidlingssted, hvor besøgende kan få masser af ny viden om heden. Naturrummet skal samtidig aktivere og inspirere de besøgende til nye, anderledes og større oplevelser på heden.

Skovrider i Naturstyrelsen Trekantsområdet, Henrik J. Vinther, udtrykker stor glæde over den økonomiske håndsrækning som Realdania har givet til projektet: ”Støtten fra Realdania betyder, at vi nu er kommet et væsentligt skridt nærmere en realisering af Naturrummet ved Kirstinelyst. – Timingen kunne heller ikke være bedre, da Naturstyrelsen netop nu arbejder med et stort EU-støttet hedegenopretningsprojekt på bl.a. Randbøl Hede. Det gør det derfor meget aktuelt også at kunne sætte ekstra fokus på alle værdierne, der gemmer sig ude i det storslåede hedelandskab”.

Selve naturrumsbygningen skal opføres på ”fodaftrykket” af den gamle hedeejendom i læ for vestenvinden og samtidig skjult af den eksisterende bevoksning i forhold til indkig fra heden. Naturrummet bliver herved placeret på kanten af det store fredede hedeareal uden at forstyrre hedelandskabets uforstyrrethed.

Naturrumsbygningen opføres med vægge og tag af lyngtørv. De levende tørv vil med deres plantevækst i sig selv danne en formidlingsramme, der bringer hedelandskabet helt ind til udstillingsbygningen. Udstillingen skal fortælle historien om stedet, om hedens kulturhistorie og hedelandskabets anderledes og spændende natur. Al formidling på stedet vil tage afsæt i hedelandskabet og dets særlige baggrund og historie samt områdets nuværende natur og landskab.

”Det nye naturrum bliver en unik formidlings- og oplevelsesmæssig indgang til den fredede Randbøl Hede. Samtidig er det et projekt, som falder fint i tråd med Realdanias indsats for sundhed og social bæredygtighed – Naturrummet ved Kirstinelyst har jo i høj grad også fokus på den sunde livsstil med bevægelse og ophold i det fri og på det sociale element i forhold til at skabe ramme for samvær på tværs af hedens mange forskellige besøgende”, siger projektleder Anne-Mette Gjeraa, Realdania.

I tilknytning til stedet opføres shelters i form af lyngtørvstækkede spændhuse eller knæhuse – dvs. huse med meget lave sidevægge, hvor tagspærene står helt eller delvist på jorden – der afspejler den tidligere byggetradition på stedet, og som giver mulighed for flere dages ophold. Desuden anlægges faciliteter målrettet ryttere i form af folde, vanding og ridesti. Med en beliggenhed umiddelbart op til heden og med Hærvejens vandre-, cykel- og riderute løbende lige forbi, skal stedet samtidigt fungere som støttepunkt for de Hærvejsfarende.

Projektet støttes også økonomisk af Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, LAG Vejle, LAG Billund og Naturstyrelsen.

FAKTA
Det kommende byggeri ved Randbøl Hede er en del af projektet "Naturrum". Et projekt, som blev indledt i 2007 af Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond. Idéen med "Naturrum" er at skabe en række eksempler på støttepunkter i naturen, der sikrer de aktive i naturen muligheder for læ, ly og ophold. Samtidig er det målet, at eksempelbyggerierne bidrager til at formidle viden om naturen og lokalområdet.
 
Kirstinelyst er tegnet af CUBO Arkitekter. I alt koster projektet med bygninger og formidlingsindhold 6,6 mio. kr. Projektet støttes økonomisk – udover af Realdania – også af Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, LAG Vejle, LAG Billund og Naturstyrelsen.