Opfordring til udfordring

Er lokalområdet indrettet rigtigt, kan det inspirere til et aktivt og sundt hverdagsliv? I samarbejde med landets kommuner vil Lokale og Anlægsfonden og Realdania sætte en ny dagsorden for, hvordan det byggede miljø kan give os lyst til at røre os mere i hverdagen.

Projektet tager sit udgangspunkt i Kolding centrum, hvor åen og jernbanen krydser hinanden – et knudepunkt i byen med bybusterminalen og over 500 p-pladser, som fungerer som smutvej og gennemgangsområde for mange gående og cyklister hver dag. Projektet består af 3 nedslagspunkter, der kobles sammen af pejlemærker i varierende højde.

De tre nedslagspunkter: Riberdyb ved åen med plads til leg og udfordringer for kajakroende samt en lille plads til ophold nedsænket ved åen, Brostræde med en skæv opstregning af velkendte boldbaner, hvor opstregningen fortsætter op ad lodrette flader og ud i hinkeruder, samt Holmsminde på nordsiden af åen, hvor der etableres to rum, der giver plads til både stille leg, vild leg, styrketræning, akrobatik og ophold ved vandspejlet eller i græsset. 

Projektforslaget

Bedømmelsesudvalgets bemærkninger til Opfordring til udfordring i bedømmelsesrapporten

Syddansk Universitets evaluering af Opfordring til udfordring

EN GOD OMVEJ

Projektet er en del af kampagnen "En god omvej" der sætter fokus på, hvordan  fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri, lige der hvor man bor eller færdes i det daglige.

Landets kommuner var inviteret med gennem et såkaldt call. De skulle konkurrere om at komme med de bedste bud på nyskabende og eksperimenterende idéer til projekter, der kan fremme bevægelse i lokalområdet. De bedste idéer blev udviklet til skitseprojekter, og derefter blev ni projekter udvalgt og er nu realiseret.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

Kort

Brostræde 2
6000 Kolding

{{ title }}

{{ description }}