x

Aarhus får verdens første SPARK-park

Pressemeddelelse 22. juni 2017

Kristine Jensens Tegnestue skal indrette verdens første SPARK-park ved MarselisborgCentret i Aarhus.

Teamet omkring Kristine Jensens Tegnestue er nu kåret som endelig vinder af arkitektkonkurrencen om at indrette området ved MarselisborgCentret i Aarhus til verdens første park, der forener sundhed, park, aktiviteter, rehabilitering og klimatilpasning, deraf navnet SPARK. Teamet har siden efteråret sammen med ejerkreds og brugere tilrettet vinderforslaget. 

"Parken forvandles til en grøn oase, der blandt meget andet understøtter de rehabilitering-initiativer, MarselisborgCentret tilbyder brugerne. Tegnestuen har været god til at integrere brugernes ønsker i sit vinderprojekt", siger Jørgen Nørby, der er formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland. 

Sammen har MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal afsat 45 mio. kr. til SPARK projektet. 

"Vinderprojektet er et innovativt eksempel på hvordan man gennem klimatilpasning kan skabe både dobbelt- og tripelværdi. Ikke alene bliver området klimatilpasset, men projektet medvirker også til at skabe nye rehabiliterings-former og møder på tværs af grupper. Og så bliver det bare et fantastisk smukt og indbydende åndehul i Aarhus", siger projektleder Gustav Z. Brade fra Realdania. 

Nye veje og stier 

Området får en ny ind- og udkørsel fra Kongsvang Allé, og Hospitalsvejen, der adskiller parken fra MarselisborgCentret, sløjfes. En ny vej og nye stier skal binde MarselisborgCentret og parken sammen til en helhed med vandløb, grønne områder, æblelund og skovområder. 

Parkens nye stier skal åbne området op og invitere borgerne indenfor. Stierne skal inspirere til aktiviteter, bevægelse og naturoplevelser for alle brugere, og anlægges så alle uanset funktionsniveau kan færdes trygt på dem. 

"Området kan hjælpe brugerne af centret, naboerne og alle andre til at komme ud i parkens natur. Unge, ældre, friske og svækkede kan alle få oplevelser i parken. Jeg glæder mig over at parken også bliver ældrevenlig", siger Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. 

Teamet omkring Kristine Jensens Tegnestue blev sidste efterår udpeget som foreløbig vinder af arkitektkonkurrencen. Siden har tegnestuen og bygherren videreudviklet og tilpasset vinderforslaget for den oplevelsesrige park, hvor rehabiliteringsaktiviteter og klimatilpasning går hånd i hånd. 

Anlægsfasen forventes at strække sig fra foråret 2018 til slutningen af 2019.
 
 • SPARK-konkurrencen er udskrevet af MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region
  Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
  Møllers Fond til almene Formaal. Sammen har de afsat 45 mio. kr. til omdannelse af
  området ved MarselisborgCentret.

 • Aarhus Kommune ejer det grønne område mellem Skanderborgvej og
  MarselisborgCentret.

 • Region Midtjylland og Aarhus Kommune ejer i fællesskab MarselisborgCentrets
  bygninger og de grønne områder tættest på centret.