x

Borgerne skal medforme fremtidens rehabiliterings- og klimapark ved MarselisborgCentret

Pressemeddelelse 1. december 2016

Fremtidens rehabiliterings- og klimapark ved MarselisborgCentret er nu på tegnebrættet og skal udvikles i samarbejde med borgere og brugere. Planerne præsenteret ved et arrangement lørdag 3. december, hvor alle er velkomne.

Verdens første park der forener rehabilitering, klimatilpasning og folkesundhed er på vej ved MarselisborgCentret i Aarhus. Fem tegnestuer har dystet om at tegne den bedste park, der forener Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering og Klimatilpasning, heraf navnet SPARK, til området ved MarselisborgCentret.

SPARK-dommerpanelet har valgt forslaget fra Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue som det forslag, der skal arbejdes videre med. Dermed er det endnu ikke afgjort, hvordan parken kommer til at se ud eller om tegnestuen ender med at få forvandlingsopgaven.

Konkurrencen er gennemført i samarbejde med og støttes af MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bidragsyderne har tilsammen afsat 45 mio. kr. til omdannelse af området.

- Vi har modtaget 5 fine forslag. Kristine Jensens Tegnestue er en klar vinder, fordi forslaget har et højt kunstnerisk niveau og er det flotteste og mest gennemarbejde projekt af de fem, siger formand for SPARK's styregruppe og bedømmelsesudvalg Jan Sau Johansen, der også er områdechef for MarselisborgCentret.

Nye veje gennem området

Vinderforslaget vil binde grønne områder og bygninger ved MarselisborgCentret sammen til en ny sammenhængende rehabiliteringspark. I vinderforslaget får parken bakker, slugte, stier, vådområder og grøfter, man kan springe over, blandt meget andet. Bilerne skal ledes gennem området og parkeres på nye veje ved MarselisborgCentret.

- Vinderforslaget er et innovativt og sanseligt greb, der på fornemste vis lægger an til meningsfulde møder mellem sårbare grupper og Marselisborgcentrets mange naboer. Vi glæder os til at komme i gang med at udvikle de konkrete løsninger, der kobler rehabilitering og klimatilpasning og skaber en fed park med plads til alle, siger Gustav Z. Brade, projektleder i Realdania.

Tegnestuens bud på fremtidens park præsenteres sammen med de øvrige tegnestuers bud til et arrangement i Bygning 20 på MarselisborgCentret lørdag 3. december kl. 10.10-11.45. Samme dag holdes der socialøkonomisk julemarked på MarselisborgCentret kl. 10-16.

Forslagene kan ses frem til 1. januar 2017.

Borgere, brugere og fagfolk inddrages
Over de kommende måneder skal vinderprojektet videreudvikles i en direkte dialog mellem Kristine Jensens Tegnestue, bygherren, de fagprofessionelle og MarselisborgCentrets brugere og naboer. Anlægsfasen forventes at strække sig fra efteråret 2017 til slutningen af 2019.

Den nye park skal demonstrere, hvordan klimatilpasning, byliv, folkesundhed og rehabilitering kan gå hånd i hånd. Parkens våde områder skal kunne opsuge regnvand fra tage og pladser, så brugere og naboer slipper for oversvømmelser, og parken skal rumme mødesteder for uformelle fællesskaber.

 • SPARK-konkurrencen er udskrevet af MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region
  Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
  Møllers Fond til almene Formaal. Sammen har de afsat 45 mio. kr. til omdannelse af
  området ved MarselisborgCentret.
 • Aarhus Kommune ejer det grønne område mellem Skanderborgvej og
  MarselisborgCentret.
 • Region Midtjylland og Aarhus Kommune ejer i fællesskab MarselisborgCentrets
  bygninger og de grønne områder tættest på centret.
 • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue præsenterer vinderforslaget ved et
  arrangement på MarselisborgCentret, lørdag 3. december kl. 10.10-11.45.
  Det sker i Bygning 20, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C, hvor alle 5 forslag
  vises frem til 1. januar.